Dokumenti

DOMAĆI PROPISI

 

Zakon o Pravobranitelju za djecu

  Nacionalni planovi, strategije i programi

   Protokoli postupanja u zaštiti djece

    Etički kodeksi

      

     MEĐUNARODNI DOKUMENTI

      

     Konvencije i protokoli UN-a i VE

     Opći komentari Odbora za prava djeteta UN-a

      Ostali europski dokumenti

       ENOC - Europska mreža pravobranitelja za djecu

        CRONSEE - Mreža pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe

         Praksa Europskog suda za ljudska prava