Međunarodni dokumenti

Konvencije i protokoli UN-a i VE

Opći komentari Odbora za prava djeteta UN-a

  Ostali europski dokumenti

   ENOC - Europska mreža pravobranitelja za djecu

    CRONSEE - Mreža pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe

     Praksa Europskog suda za ljudska prava