Plan prijma u državnu službu u Uredu pravobranitelja za djecu za 2018. godinu