Brošura “Djeca i mladi u alternativnoj skrbi”

Brošura “Djeca i mladi u alternativnoj skrbi”

SOSosmijehU Osijeku je 16. ožujka 2011. predstavljena brošura “Djeca i mladi u alternativnoj skrbi”. Riječ je o materijalu koji je pripremilo Vijeće Europe, a za Hrvatsku ga je prevelo i izdalo SOS Dječje selo Hrvatska, uz potporu Foruma za kvalitetno udomiteljstvo.  O vrijednostima koje promiče ta publikacija govorili su direktorica SOS Dječjeg sela Hrvatska Višnja Tuškan-Krupić, zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mira Pekeč Knežević, savjetnik pravobraniteljice za djecu Darko Laksar i drugi.

Brošura je prilagođena djeci i mladima, s ciljem da im omogući bolje razumijevanje njihovih prava u alternativnoj skrbi, a namijenjena je svima koji su izdvojeni iz svojih bioloških obitelji i smješteni u neke od oblika alternativne skrbi. Svrha je pomoći djeci i mladima da steknu bolji uvid u način na koji funkcionira alternativna skrb, u prava koja imaju kao mlade osobe u alternativnoj skrbi, kao i u to poštuju li se ta prava.