Konvencija UN-a o pravima djeteta na jeziku bliskom djeci