Odluka o imenovanju službenika i zamjenika službenika za informiranje