Edukacija u Kaznionici u Lepoglavi o pravima djece čiji su roditelji u zatvoru

U okviru projekta “Neprekinute veze”, a u organizaciji Udruge RODA, UNICEF-ovog ureda za Hrvatsku i Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, u Kaznionici u Lepoglavi je 26. veljače 2019. održana edukacija za osoblje pravosudne policije i osoblje tretmana.

Jedno od predavanja na edukaciji, koje se odnosilo na pravne mehanizme zaštite dobrobiti djece te na prava i potrebe djece čiji su roditelji u zatvoru, održala je zamjenica pravobraniteljice za djecu psihologinja mr. sc. Maja Gabelica Šupljika. Govorila je o rezultatima istraživanja o potrebama djece čiji su roditelji u zatvoru, o prijavama i radu Pravobranitelja za djecu u zaštiti, praćenju i promicanju prava ove skupine djece, o tome tko je sve odgovoran za najbolji interes djeteta u ovoj ranjivoj obiteljskoj situaciji te o dobrim praksama u zemljama Europe.

Sudionicima edukacije predstavila je sadržaj Preporuke Odbora ministara Vijeća Europe o djeci zatvorenika, donesene 2018. godine, koju je Ured pravobraniteljice za djecu preveo i dostavio Ministarstvu pravosuđa istaknuvši važnost njezine implementacije. Svim  polaznicima podijelila je tekst toga dokumenta, kao i priručnik pod naslovom “Djeca čiji su roditelji u zatvoru. Europska stajališta o dobroj praksi”. Priručnik je izvorno objavljen 2014., a  njegov je prijevod na hrvatski 2016. godine objavio Pravobranitelj za djecu u partnerstvu s Međunarodnom organizacijom COPE.

Teme drugih predavača odnosile su se na izgradnju osobnih i profesionalnih kapaciteta za rad s djecom i ranjivim skupinama te na to koliko zatvor, kao radno okruženje, ostavlja prostora za promjene i unapređivanja u praksi.