mms bener 200x300Natječaj za novi saziv Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu, koji je raspisan početkom lipnja, bliži se kraju. Prijave djece svakodnevno stižu u Ured pravobraniteljice, a rok za prijavu traje još svega nekoliko dana, do 1. rujna 2017., odnosno do početka školske godine. Na natječaj se mogu prijaviti djevojčice i dječaci koji imaju između 12 i 16 godina. Informacije o natječaju i obrazac za prijavu mogu se naći na www.dijete.hr pod naslovom “PRIJAVI SE NA NATJEČAJ ZA MMS”. Ispunjeni obrazac treba poslati na mojglas@dijete.hr ili običnom poštom na adresu: Pravobraniteljica za djecu, Teslina 10, 10000 Zagreb.

Mrežu mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu, skraćeno nazvanu MMS, čini 20 djece u dobi od 12 do 18 godina, a njihov mandat traje tri godine. Oni savjetuju pravobraniteljicu i pomažu joj u radu, tako što je upozoravaju na probleme i potrebe svojih vršnjaka, ali i tako što u svojim sredinama šire informacije o dječjim pravima i ulozi pravobraniteljice u zaštiti prava djece. Svoju savjetničku funkciju ostvaruju sudjelujući u raspravama putem elektroničkoga foruma te u susretima s djelatnicima Ureda pravobraniteljice za djecu, na kojima razmjenjuju mišljenja o važnim temama za život djece i mladih. Tako pomažu u kreiranju stajališta i preporuka koje pravobraniteljica javno iznosi kad nastupa kao zagovornica i glasnogovornica djece.
Mreža je osnovana 2010. godine i sadašnji mladi savjetnici predstavljaju treću generaciju MMS-a. U protekle tri godine bili su jako aktivni, a najviše su se bavili temama kao što je prevencija vršnjačkoga nasilja, a posebno psihičkoga nasilja među djecom, odnosi između nastavnika i učenika u školi, sudjelovanje djece u društvenim procesima i mogućnost iznošenja mišljenja o važnim pitanjima koja se tiču djece, zatim sadržaji za djecu i mlade u medijima, osobito na televiziji i drugo.
Upravo će djeca – sadašnji članovi MMS-a, među pristiglim prijavama na natječaj izabrati dvadesetero djece i mladih za novi saziv Mreže mladih savjetnika za sljedeće tri godine. Preostalo je još nekoliko dana za prijave pa pozivamo svu djecu u dobi od 12 do 16 godina, koji se žele zauzeti za dječja prava i pomoći da se glas djece jasnije čuje i bolje razumije u našem društvu, da se pridruže Mreži mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu.