Obilježavanje 140. obljetnice Agencije za odgoj i obrazovanje

Obilježavanje 140. obljetnice Agencije za odgoj i obrazovanje

Skola.TNKStockU Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 14. veljače 2014. održana je svečanost obilježavanja 140. obljetnice i 10. Dana Agencije za odgoj i obrazovanje. Obilježavanjem 140 godina rada ukazano je na važnost i značenje Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO) u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu.

 

Prosvjetno-pedagoška služba pod različitim nazivima koji se danas prepoznaju u nazivu Agencije za odgoj i obrazovanje, kontinuirano djeluje u Hrvatskoj od 1874. godine. U svojem uvodnom govoru ravnatelj Agencije Vinko Filipović dao je povijesni prikaz ove stručno-pedagoške službe, prikaz ustroja i djelokruga rada Agencije te se osvrnuo na neke od najvažnijih zadaća Agencije, kao što su stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika i ravnatelja, provedba stručnih ispita, napredovanja u zvanja odgojno-obrazovnih radnika, provedba stručno-savjetodavnog uvida i stručno-pedagoškog nadzora u odgojno-obrazovnim ustanovama, organizacija i provedba natjecanja i smotri, projekti i programi Agencije, a najavio je i njezine  buduće zadaće.

Pozdravnu riječ održali su pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić, pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta i izaslanica ministra na obilježavanju ove obljetnice Sabina Glasovac te predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo Josipović.

Pravobraniteljica Mila Jelavić naglasila je važnost savjetodavnog i nadzornog rada Agencije u odgojno-obrazovnim ustanovama radi poštovanja prava djece u odgojno-obrazovnom sustavu te potrebu daljnjeg jačanja materijalnih i kadrovskih kapaciteta Agencije.

Nakon uvodnih i pozdravnih riječi posebni savjetnik predsjednika Vlade za znanost prof. dr. sc. Neven Budak održao je izlaganje o ulozi AZOO-a u kontekstu Strategije razvoja obrazovanja, znanosti i tehnologije, a dr. sc. Boris Jokić sa Instituta za društvena istraživanja izlaganje o ulozi AZOO-a u predviđenim kurikularnim promjenama i promjeni strukture obrazovnog sustava u Hrvatskoj. Zatim je prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu govorila o tome trebamo li u Hrvatskoj mijenjati organizacijsku kulturu škola, a predstavnik CARNet-a izvijestio je o primjeni e-dnevnika.

U sklopu obilježavanja 140. obljetnice stručno-pedagoškog rada održat će se i 10. Dani Agencije za odgoj i obrazovanje, što je program namijenjen stručnom usavršavanju i profesionalnom razvoju savjetnika AZOO-a.

Izlaganja na obilježavanju obljetnice Agencije pratila je savjetnica pravobraniteljice za djecu Mirna Slaviček.