Pravobranitelj za djecu

Posjet Domu “Duga-Zagreb”

Posjet Domu “Duga-Zagreb”

U sklopu redovitih aktivnosti Ureda pravobraniteljice za djecu, savjetnica Lidija Petrović posjetila je 29. studenoga 2011. Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja “Duga-Zagreb”, radi stjecanja uvida u način života, prostor...

More

Posjet Gimnaziji i Učeničkom domu u Karlovcu

Posjet Gimnaziji i Učeničkom domu u Karlovcu

U sklopu redovitih aktivnosti Ureda pravobraniteljice za djecu, savjetnica Mirna Slaviček posjetila je 28. studenoga 2011. Gimnaziju Karlovac i Učenički dom Karlovac. Cilj posjeta bio je steći uvid u prostor, uvjete i način ostvarivanja...

More

Vijeće Europe o zaštiti prava Roma

Vijeće Europe o zaštiti prava Roma

Želeći pridonijeti punoj integraciji Roma u društvo i suprotstaviti se tendencijama njihova marginaliziranja, Vijeće Europe objavilo je publikaciju “Zaštita prava Roma” (“Protecting the rights of Roma”). Ključ za...

More

Zaštita prava djeteta na oba roditelja

Zaštita prava djeteta na oba roditelja

Pravobraniteljica za djecu sudjelovala je na okruglom stolu “Zaštita prava djeteta na cjelokupnu obitelj tijekom i nakon prekida obiteljske zajednice: Primjeri dobre prakse institucija sustava” održanom 25. studenoga 2011. Okrugli...

More

Tribina za roditelje o bullyingu

Tribina za roditelje o bullyingu

U mjesecu borbe protiv nasilja, udruga DAR iz Dugopolja je u okviru svojih aktivnosti, u kulturnom domu u Dugopolju 24. studenoga 2011. organizirala tribinu za roditelje o temi “Bullying i cyberbullying”. Na tribini je jedno od...

More

Sjećanje na evakuaciju djece iz Daruvara

Sjećanje na evakuaciju djece iz Daruvara

Pod geslom “Da se ne zaboravi”, Češka beseda Zagreb obilježila je 23. studenoga 2011. dvadesetu  godišnjicu evakuacije djece iz ratom zahvaćenog Daruvara u Češku. Prigodnim kulturno-edukativnim programom željelo se izraziti zahvalnost...

More

Poreč: “Zajedno za obitelj bez nasilja”

Poreč: “Zajedno za obitelj bez nasilja”

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u organizaciji Obiteljskog centra Istarske županije i Policijske uprave istarske, u suradnji sa Sigurnom kućom Istra te uz pokroviteljstvo Grada Poreča i Zdravog grada, u...

More

Nagrade za promicanje prava djeteta

Nagrade za promicanje prava djeteta

U povodu obljetnice prihvaćanja Konvencije UN-a o pravima djeteta, u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti dodijeljene su 21. studenoga 2011. nagrade za promicanje prava djeteta...

More

Koncert mladih glazbenika u spomen Damiru Galu

Koncert mladih glazbenika u spomen Damiru Galu

  U Hrvatskom glazbenom zavodu je 19. studenoga 2011., u organizaciji Udruge “Moj grad Zagreb”, održan humanitarni koncert u spomen Damiru Galu. Na koncertu su svirala njegova djeca Tamara, Filip i Tin Gal, a sjećanja na njihova oca...

More