Pravobranitelj za djecu

Posjet studenata socijalnog rada iz Belgije

Posjet studenata socijalnog rada iz Belgije

U sklopu suradnje pravobraniteljice za djecu sa Studijskim centrom socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studenti Studija socijalnog rada na Hogeschool u Gentu u Belgiji, s kojom zagrebački fakultet surađuje, došli su 5...

More