Icon

Participacija djece u školi

U povodu 15 godina rada Pravobranitelja za djecu u Hrvatskoj, tijekom 2017. i 2018. proveli smo istraživanje "Participacija djece u sustavu odgoja i obrazovanja" kako bismo prikupili informacije o stanju u tom, u nas još nedovoljno istraženom, području dječjih prava. Istraživanje je provedeno uz vodstvo izv. prof. dr. sc. Ivane Borić i sudjelovanje uglednih stručnjakinja s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Odsjeka za pedagogiju i Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te djelatnika Ureda pravobraniteljice za djecu. Aktivnu ulogu u pripremi istraživanja i raspravi o rezultatima imala su i djeca, članovi naše Mreže mladih savjetnika.

Rezultate smo objavili 2019., u znanstvenoj publikaciji "Participacija djece u školi", u nakladi Pravobranitelja za djecu i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Osim rezultata kvalitativnog i kvantitativnog dijela istraživanja, knjiga nudi i teorijski dio o temeljnim polazištima za razumijevanja dječje participacije, prikazuje ulogu dječje participacije u radu Ureda pravobraniteljice za djecu – najviše kroz rad MMS-a – a sadržava i primjere dobre prakse sudjelovanja djece u školi.

Icon

I JA ŽELIM SUDJELOVATI! Participacija djece u školi

Kako bismo rezultate istraživanja o dječjem pravu na participaciju učinili razumljivim djeci, uz znanstvenu publikaciju "Participacija djece u školi" priredili smo popratnu ilustriranu knjižicu/slikovnicu "I JA ŽELIM SUDJELOVATI! Participacija djece u školi". U slikovnici su na 20-tak stranica, uz duhovite ilustracije Zrinke Ostović, predočeni osnovni pojmovi i glavna istraživačka pitanja te su jednostavnim riječima prepričani glavni nalazi istraživanja, kao i mišljenja i poruke djece i odraslih o dječjem sudjelovanju u školi.

File Size 910.54 KB
Downloads 195
File Size 517.53 KB
Downloads 119
File Size 1.63 MB
Downloads 155
File Size 2.18 MB
Downloads 242
File Size 261.19 KB
Downloads 106
File Size 1.10 MB
Downloads 153
File Size 1.13 MB
Downloads 354
File Size 291.25 KB
Downloads 154
File Size 615.10 KB
Downloads 143