Specijalistički tečaj za suzbijanje maloljetničke delinkvencije
juvenile-delinquencyNa Policijskoj akademiji u Zagrebu 10. lipnja 2009., zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika održala je izlaganje “Mjesto i uloga pravobraniteljice za djecu u zaštiti djece i suradnja s policijom”. Izlaganje je održano u sklopu Specijalističkog tečaja za suzbijanje maloljetničke delinkvencije, koji pohađa 35 polaznika. Na taj se način počela ostvarivati preporuka pravobraniteljice za djecu, upućena Ministarstvu unutarnjih poslova, o potrebi educiranja djelatnika policije, posebice onih koji u svome radu kontaktiraju s djecom, o pravima djece i važnosti poštovanja Konvencije o pravima djeteta u svakodnevnom obavljanju policijskoga posla.

M. Gabelica Šupljika govorila je o radu i funkcijama Ureda, iznijela neke podatke Ureda o ugroženosti djece i narušavanju njihovih prava te opisala dosadašnju suradnju s policijom i stajališta Ureda o unapređivanju te suradnje. U raspravi su polaznici, među ostalim, istaknuli problem nedorečenosti Protokola o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima u dijelu definiranja odgovornosti pojedinačnih tijela, propitivali su smisao nekih stavaka i iskazivali nezadovoljstvo nedovoljnom koordinacijom institucija i time što djelatnici škola uglavnom samo prijave nasilje i očekuju djelovanje policije koja u mnogim situacijama nema nadležnost za postupanje prema djeci.