Izbornik
Godišnji sastanak međunarodne organizacije Children of prisoners Europe

Od 20. do 24. listopada 2019. održan je  godišnji strateški sastanak međunarodne organizacije Children of prisoners Europe (COPE) i njezinog upravnog odbora u gradu Ispra u Italiji. Na sastanku je, kao predstavnica Ureda pravobranitelja za djecu koji je dugogodišnji član mreže COPE, sudjelovala zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika koja je od 2018. članica upravnog odbora COPE-a.

Na sastanku su istaknute aktivnosti hrvatskog Ureda pravobranitelja za djecu u odnosu na prava djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom te dugogodišnji napori za zaštitu tih prava, naročito uspjeh Ureda pri uključivanju ove djece u Strategiju Vijeća Europe o pravima djece 2016. – 2021.

Analiziralo se širenje mreže i orijentacija na kvalitetu, zatim dugoročni i kratkoročni rizici za ciljeve mreže, uloge pojedinih članica, razgovaralo se o tome na koji način pojedini član doprinosi misiji organizacije, godišnjim aktivnostima, financijskim i stručnim resursima, odnos s globalnom mrežom International Coalition of Children With Incarcerated Parents (INCCIP), na čijem je osnivanju predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu sudjelovala 2017. godine, i odnos s drugim mrežama. Raspravljalo se i o participiranju u EU projektima, te rizicima koje nose razne varijante odluke o Brexitu, budući da je veliki broj članica iz Ujedinjenog kraljevstva.

Tema sastanka bila je i proslava 20. godišnjice mreže sljedeće godine, globalni i europski skupovi u kojima su predstavnici COPE mreže sudjelovali ili bi trebali sudjelovati poput UN-ovog Vijeća za ljudska prava, predstavljanja UN-ove studije Manfreda Nowaka u New Yorku o djeci lišenoj slobode, evaluacijska konferencija Vijeća Europe o ostvarenosti Strategije Vijeća Europe za prava djece.

Predstavnica Ureda pravobranitelja za djecu u Hrvatskoj Maja Gabelica Šupljika uključena je, uz kolege iz Italije, Škotske i Nizozemske, u COPE grupu za izradu smjernica za medijsko izvještavanje o osumnjičenicima, zatvorenicima, pritvorenicima tako da budu zaštićena dječja prava.

Također se, u kontekstu najboljeg interesa djece, raspravljalo o dječjoj participaciji i svjedočanstvima djece čiji su roditelji u zatvoru.