Izbornik

Obilazak odjela za dječju psihijatriju u Splitu

tinejdzer zabrinutSukladno ovlastima i programu rada pravobraniteljice za djecu, njezine savjetnice Sanja Vladović i Branka Reić Kukoč obišle su 26. i 27. travnja 2017. objekte u sustavu zdravstva u kojima se liječe djeca s teškoćama mentalnoga zdravlja u Splitu.
Posjetile su KBC Split i u razgovoru sa zamjenikom ravnatelja prof. prim. dr. sc. Julijem Meštrovićem i predstojnikom Klinike za psihijatriju prim. doc. dr. sc. Trpimirom Glavinom saznale da Odjel za dječju i adolescentu psihijatriju, unatoč uređenom i primjerenom prostoru koji su savjetnice obišle, nije započeo s radom zbog nedostatka dječjih psihijatara. Djecu stoga zaprimaju i ambulantno liječe psihijatri za odrasle, a u slučaju potrebe stacionarnog liječenja, djeca se, ovisno o potrebama, smještavaju na pedijatriju KBC-a Split ili se upućuju u neku od dječjih psihijatrija u Zagrebu. Zbog nedostatka liječnika, ne djeluje niti dnevna bolnica.
Savjetnice su posjetile i Odjel za dječju i adolescentnu psihijatriju Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, koji je kao županijska ustanova započeo s radom 1997. nakon transformacije Doma zdravlja Split. Odjel radi na dvije lokacije. Savjetnice su razgovarale s voditeljem Odjela, dječjim psihijatrom dr. med. Zoranom Vujnovićem koji je naglasio da postoje teškoće u skrbi za djecu budući da ne postoje bolnički uvjeti za stacionarno liječenje djece s teškoćama mentalnog zdravlja u cijeloj dalmatinskoj regiji.
Na Odjelu se provodi dijagnostika i terapija psihičkih poremećaja u dječjoj i adolescentnoj dobi. Rad s djecom obuhvaća psihijatrijski pregled, individualnu i grupnu terapiju te psihodijagnostičku obradu i savjetovanje, a u sklopu jedinice funkcionira i EEG laboratorij. Osim dvoje liječnika i medicinskih sestara, na odjelu su zaposleni psiholozi, logopedi, rehabilitatori i radni terapeut.