Pravobranitelj za djecu

Pravna podrška žrtvama trgovanja ljudima

Pravna podrška žrtvama trgovanja ljudima

U organizaciji Centra za žene žrtve rata – ROSA, u okviru projekta “Ostvarimo prava! Rana pravna intervencija u slučajevima trgovanja ljudima”, 8. rujna 2015. u Zagrebu je održan stručni skup “Pravna podrška osobama koje su...

Više

O pravima djece na Školi medijske kulture

O pravima djece na Školi medijske kulture

Sedamnaesta Škola medijske kulture “dr. Ante Peterlić”, uspješan program neformalnog obrazovanja nastavnika i medijskih pedagoga koji ostvaruje Hrvatski filmski savez, održan je u hotelu Trakošćan u Bednji od 18. do 28. kolovoza 2015...

Više

Osijek: predavanje uz Svjetski tjedan dojenja

Osijek: predavanje uz Svjetski tjedan dojenja

U povodu Svjetskog  tjedna dojenja Klinika za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek organizirala je 3. kolovoza 2015. predavanja za zdravstvene djelatnike pod motom “Dojenje i posao, ostvarimo to”. Tom prilikom, na poziv...

Više