Pravobranitelj za djecu

Suradnja s udrugom Roda

Suradnja s udrugom Roda

U Uredu pravobraniteljice za djecu 18. studenoga 2014. zamjenica pravobraniteljice Maja Gabelica Šupljika sastala se s voditeljicom projekta “Ma≠Me – Osnaživanje zatvorenica za roditeljsku ulogu i uključivanje na tržište rada“ Ivanom Zanze...

Više

Opatija: Svečana izjava za prava djece

Opatija: Svečana izjava za prava djece

U povodu obilježavanja 25 godina Konvencije o pravima djeteta, Društvo Naša djeca Opatija organiziralo je 17. studenoga 2014., u Vili Angiolina u Opatiji, prigodnu svečanost “Daj 10 za dječja prava”, na kojoj su gradonačelnik Opatije...

Više

Posjet Dječjem vrtiću “Oblutak” u Splitu

Posjet Dječjem vrtiću “Oblutak” u Splitu

U sklopu planiranih aktivnosti obilježavanja 25. godišnjice Konvencije o pravima djeteta savjetnice pravobraniteljice za djecu Ana Babić i Branka Reić Kukoč obišle su 17. studenoga 2014. jasličnu skupinu djece iz Dječjega vrtića “Cvit...

Više

Izložba “Oboji svijet bojama tolerancije”

Izložba “Oboji svijet bojama tolerancije”

U cilju promoviranja tolerancije, nenasilja i mirnog rješavanja sukoba učenici Osnovne škole Ravne njive iz Splita, na satovima likovne kulture, izradili su radove uz temu Tolerancija. Uoči obilježavanja međunarodnog dana tolerancije, koji...

Više