Pravobranitelj za djecu

Objavljen oglas za javnu nabavu

Ured pravobraniteljice za djecu objavio je 12. kolovoza 2009. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske oglas za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave radova za Uređenje...

Više