Pravobranitelj za djecu

Predavanje studentima socijalnog rada

Predavanje studentima socijalnog rada

U sklopu kolegija Uvod u psihologiju, studentima prve godine Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, savjetnica pravobraniteljice za djecu Davorka Osmak-Franjić održala je 22. siječnja 2013. predavanje o dječjim...

Više

Stručni skup za učitelje o sigurnijem internetu

Stručni skup za učitelje o sigurnijem internetu

Agencija za odgoj i obrazovanje organizirala je 11. siječnja 2013. u Graditeljskoj tehničkoj školi u Zagrebu državni stručni skup za učitelje, nastavnike i stručne suradnike u području preventivnih programa o temi “Sigurnost na internetu –...

Više

Posjet udruzi “DAMDOM” Rijeka

Posjet udruzi “DAMDOM” Rijeka

Na poziv predsjednice upravnog odbora Udruge udomitelja djece Primorsko-goranskežupanije “DAMDOM”Rijeka, savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar posjetila je 20. prosinca 2012. prostore udruge, u povodu organiziranog...

Više

O dječjim pravima sa studentima prava

O dječjim pravima sa studentima prava

Pravobraniteljica Mila Jelavić gostovala je 12. prosinca 2012. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je održala predavanje studentima druge godine u okviru kolegija Obiteljsko pravo. Predavanje je pratilo oko stotinu studenata, kojima je...

Više