Pravobranitelj za djecu

Regionalna konferencija Vijeća Europe u Zagrebu

Regionalna konferencija Vijeća Europe u Zagrebu

U Zagrebu je 27. i 28. listopada 2011. održana Regionalna konferencija Vijeća Europe “Zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom – ratifikacija i provedba Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog...

Više

Posjet dječjem vrtiću Čakovec

Posjet dječjem vrtiću Čakovec

U okviru obilazaka odgojno obrazovnih institucija i stjecanja uvida u način ostvarivanje brige o djeci koja pohađaju dječji vrtić,  zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika je 26. listopada 2011. posjetila Dječji vrtić Čakovec...

Više

HTV-ov “Školski sat” s MMS-om

HTV-ov  “Školski sat” s MMS-om

Emisija “Školski sat” prikazana u ponedjeljak 24. listopada 2011. velikim je dijelom bila posvećena radu Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu ili MMS-a. Gosti u studiju bili su član MMS-a Hrvoje Korbar iz Zagreba i...

Više

Najava UNICEF-ovog Festivala o pravima djece

Najava UNICEF-ovog Festivala o pravima djece

U Rijeci je 19. listopada 2011. održana konferencija za novinare, kojom je najavljen treći po redu Festival o pravima djece, ove godine obilježen temom “Jednake mogućnosti za svu djecu”. Festival će se održati od 21. do 24. studenoga...

Više