Pravobranitelj za djecu

Sjednica Dječjeg gradskog vijeća Velike Gorice

U povodu Dječjeg tjedna u Velikoj Gorici je 13. listopada održana sjednica Dječjeg Gradskog vijeća. Tom su prilikom gradonačelnik Tonino Picula i drugi gradski čelnici te zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika odgovarali na...

Više

Obrazovanje djece za ljudska prava

U organizaciji Vijeća Europe u Europskom vijeću mladih u Budimpešti od 12. do 19. listopada 2008. održan je trening za obrazovanje djece za ljudska prava, namijenjen pravobraniteljima za djecu. Među 25 predstavnika različitih zemalja na treningu...

Više

Susret s članovima Dječjeg kluba u Osijeku

U sklopu Dječjeg tjedna, savjetnik pravobraniteljice za djecu Darko Laksar posjetio je 11. listopada 2008. članove Dječjeg kluba Društva “Naša djeca” u Osijeku. Djeca su ga izvijestila o svojem posjetu gradonačelniku, kojem su...

Više

Godišnja konferencija ISSA-e u Budimpešti

Od 9. do 12. Listopada 2008. u Budimpešti je održana 9. godišnja konferencija Međunarodne organizacije Korak po korak (ISSA – International Step by Step Association) pod naslovom “Aktivno Građanstvo: Demokratska praksa i obrazovanje –...

Više