Pravobranitelj za djecu

Suradnja pravobraniteljskih institucija

Suradnja pravobraniteljskih institucija

Na poziv pučke pravobraniteljice Lore Vidović 16. studenoga 2015. sastali su se predstavnici svih pravobraniteljskih institucija kako bi ostvarili suradnju temeljem izmjena i dopuna Zakona o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje...

Više

Predavanje studentima psihologije u Zagrebu

Predavanje studentima psihologije u Zagrebu

Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 11. studenoga 2015., zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika gostovala je u okviru kolegija Uvod u razvojnu psihologiju te održala dva izlaganja...

Više

Predavanje srednjoškolskim profesorima u Osijeku

Predavanje srednjoškolskim profesorima u Osijeku

Na poziv Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića u Osijeku, a u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana prava djeteta, savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović 11. studenog 2015. održala je izlaganje za Nastavničko...

Više

Predavanje u Dječjem vrtiću Jarun u Zagrebu

Predavanje u Dječjem vrtiću Jarun u Zagrebu

Na Odgojiteljskom vijeću Dječjeg vrtića Jarun, jednog od dva najveća vrtića u Zagrebu, zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika održala je 10. studenoga 2015. pozvana predavanja o dječjim pravima u vrtiću te o potrebama i...

Više

Milenijskom fotografijom TIĆ protiv nasilja

Milenijskom fotografijom TIĆ  protiv nasilja

U organizaciji Dječjeg doma “Tić” 6. studenoga 2015. na Riječkom je lukobranu više od 1600 djece, mladih i stručnjaka zajedno dignulo glas protiv nasilja i sudjelovalo u snimanju milenijske fotografije, čime je obilježen Svjetski dan...

Više

Posjet studenata socijalnog rada iz Belgije

Posjet studenata socijalnog rada iz Belgije

U sklopu suradnje pravobraniteljice za djecu sa Studijskim centrom socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studenti Studija socijalnog rada na Hogeschool u Gentu u Belgiji, s kojom zagrebački fakultet surađuje, došli su 5...

Više