Pravobranitelj za djecu

Obilasci dječjih domova u Istri

Prema pravu i obvezi obilaženja ustanova u kojima su smještena djeca, pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević i njezina savjetnica Danijela Žagar posjetile su 25. siječnja 2018...

Više

Susret sa suradnicima iz UNICEF-a

Na poziv hrvatskog Ureda UNICEF-a za Hrvatsku pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević sudjelovala je 17. siječnja 2018., zajedno sa svojom zamjenicom Majom Gabelicom Šupljikom, na...

Više