when-and-how.jpg
HrvatskiEnglish

the-rights-of-children-of-incarcerated-parents

 

CALENDAR 2016

kalendar2016naslovnica

pdfEXHIBITION

 

2.jpg

Children say

7.jpg

protectingthebestinterest2

blank.png

centar za sigurniji internet logo

ratifyOP3

Propisi RH
Razno E-mail

Download privitaka

ATTACHMENTS TITLE
FILEDescriptioni
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o osobnom imenu.pdf)1Zakon o osobnom imenu 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o zastiti osobnih podataka.pdf)2Zakon o zaštiti osobnih podataka 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o azilu2.pdf)5Zakon o aziluNN 79/07
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o sportu.pdf)6Zakon o športu 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o ravnopravnosti spolova.pdf)7Zakon o ravnopravnosti spolova 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o medjunarodnoj pravnoj pomoci u kaznenim stvarima.pdf)4Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarimaNN 178/04
DOWNLOAD THIS FILE (zakon o strancima2.pdf)3Zakon o strancimaNN 79/07
 
Populacijska politika, djeca i mladi E-mail
Download privitaka
ATTACHMENTS TITLE
FILEDescriptioni
DOWNLOAD THIS FILE (savjet_mladih.pdf)1Zakon o savjetima mladihNN 23/07
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta.pdf)6Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta 
DOWNLOAD THIS FILE (Odluka o osnivanju Savjeta za populacijsku politiku.pdf)2Odluka o osnivanju Savjeta za populacijsku politiku 
DOWNLOAD THIS FILE (Odluka o osnivanju Savjeta za mlade.pdf)3Odluka o osnivanju Savjeta za mlade 
DOWNLOAD THIS FILE (Odluka o osnivanju Vijeca za djecu.pdf)4Odluka o osnivanju Vijeća za djecu 
DOWNLOAD THIS FILE (Pravilnik o nagradi za promicanje prava djeteta.pdf)5Pravilnik o nagradi za promicanje prava djeteta 
 
Radno pravo E-mail
Download privitaka
ATTACHMENTS TITLE
FILEDescriptioni
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o radu NN 137-04 od 110 04.pdf)1Zakon o radu  
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o porodnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlen)2Zakon o porodnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki 
DOWNLOAD THIS FILE (Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik moze raditi nn 62-2010.pdf)3Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati (NN 62/2010.) 
DOWNLOAD THIS FILE (Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik nn62.2010.pdf)4Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN 61/2010.) 
 
Zaštita od nasilja E-mail
Download privitaka
ATTACHMENTS TITLE
FILEDescriptioni
DOWNLOAD THIS FILE (Kazneni zakon.pdf)1Kazneni zakon 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o kaznenom postupku.pdf)2Zakon o kaznenom postupku 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o zastiti od nasilja u obitelji.pdf)3Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o medjunarodnoj pravnoj pomoci u kaznenim stvarima.pdf)4Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o prekrsajima.pdf)5Zakon o prekršajima 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o sudovima za mladez.pdf)6Zakon o sudovima za mladež 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o policiji.pdf)7Zakon o policiji 
DOWNLOAD THIS FILE (Pravilnik o nacinu policijskog postupanja.pdf)8Pravilnik o načinu policijskog postupanja 
DOWNLOAD THIS FILE (Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade RH za prevenciju poremecaja u ponasanju dj)9Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade RH za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponasanju 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o izvrsavanju sankcija izrecenih maloljetnicima2009.pdf)10Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje (NN 153/2009.) 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o probaciji.pdf)11Zakon o probaciji (NN 153/2009.) 
 
Mediji i oglašavanje E-mail
Download privitaka
ATTACHMENTS TITLE
FILEDescriptioni
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o medijima.pdf)1Zakon o medijima 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o audiovizualnim djelatnostima.pdf)3Zakon o audiovizualnim djelatnostima 
DOWNLOAD THIS FILE (Eticke smjernice-nacela za eticko izvjescavanje o djeci.pdf)5Etičke smjernice - načela za etičko izvješćivanje o djeci 
DOWNLOAD THIS FILE (KODEKS CASTI HRVATSKIH NOVINARA2009..pdf)6Kodeks časti hrvatskih novinara 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o elektronickim medijima, NN 153-2009.pdf)7Zakon o elektroničkim medijima (NN 153/2009.) 
 
Djeca s teškoćama u razvoju E-mail
Download privitaka
ATTACHMENTS TITLE
FILEDescriptioni
DOWNLOAD THIS FILE (Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skracenom radnom vremen)1Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta kojem je potrebna pojačana briga i njega 
DOWNLOAD THIS FILE (Pravilnik o pravima roditelja djeteta s tezim smetnjama u razvoju na dopust ili )2Pravilnik o pravima roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta 
 
Socijalna skrb E-mail
Download privitaka
ATTACHMENTS TITLE
FILEDescriptioni
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o socijalnoj skrbi.pdf)1Zakon o socijalnoj skrbi 
DOWNLOAD THIS FILE (zakon o humanitarnoj pomoci.pdf)2Zakon o humanitarnoj pomoći 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o udomiteljstvu.pdf)3Zakon o udomiteljstvu 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o doplatku za djecu.pdf)4Zakon o doplatku za djecu 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o sredstvima za doplatak za djecu.pdf)5Zakon o sredstvima za doplatak za djecu 
DOWNLOAD THIS FILE (Uredba o utvrdjivanju postotka o kojem ovisi stjecanje prava na doplatak za djec)6Uredba o utvrđivanju postotka o kojem ovisi stjecanje prava na doplatak za djecu 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoc psa vodica.pdf)7Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča 
DOWNLOAD THIS FILE (Pravilnik o uvjetima za obavljanje udomiteljstva i postupku za odobravanje,obnav)8Pravilnik o uvjetima za obavljanje udomiteljstva i postupku za odobravanje,obnavljanje i oduzimanje dozvole za obavljanje udomiteljstva 
DOWNLOAD THIS FILE (Pravilnik o nacinu vodjenja ocevidnika i spisa predmeta o posvojenju.pdf)9Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju 
DOWNLOAD THIS FILE (Odluka o visini mjesecne naknade za smjestaj u udomiteljsku obitelj.pdf)10Odluka o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj 
 
Zdravstvo E-mail
Download privitaka
ATTACHMENTS TITLE
FILEDescriptioni
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o oslobadjanju od placanja dijela troskova zdravstvene zastite.pdf)1Zakon o oslobađanju od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o zdravstvenom osiguranju.pdf)2Zakon o zdravstvenom osiguranju 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.pdf)3Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o zastiti prava pacijenta.pdf)4Zakon o zastiti prava pacijenta 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o zdravstvenoj zastiti stranaca u RH.pdf)5Zakon o zdravstvenoj zastiti stranaca u RH 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga.pdf)7Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o ogranicavanju uporabe  duhanskih proizvoda.pdf)8Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda 
DOWNLOAD THIS FILE (Pravilnik o zdravstvenoj knjizici od rodenja do punoljetnosti.pdf)9Pravilnik o zdravstvenoj knjižici od rođenja do punoljetnosti 
 
Odgoj i obrazovanje E-mail
Download privitaka
ATTACHMENTS TITLE
FILEDescriptioni
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o prosvjetnoj inspekciji.pdf)4Zakon o prosvjetnoj inspekciji 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o strucno pedagoskom nadzoru.pdf)5Zakon o stručno pedagoškom nadzoru 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje.pdf)6Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje 
DOWNLOAD THIS FILE (Udzbenicki standard.pdf)8Udžbenički standard 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku nacionalnih manjina.pdf)9Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku nacionalnih manjina 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.pdf)10Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj 
DOWNLOAD THIS FILE (Pravilnik o osnovnoskolskom odgoju i obrazovanju darovitih ucenika.pdf)14Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika 
DOWNLOAD THIS FILE (Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju ucenika s teskocama u razvoju.p)15Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškočama u razvoju 
DOWNLOAD THIS FILE (Pravilnik o srednjeskolskom obrazovanju ucenika s teskocama i vecim teskocama u )16Pravilnik o srednješkolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teskoćama u  
DOWNLOAD THIS FILE (pravilnik o nacinu osnivanja, zadacama, djelokrugu i nacinu rada skolskih sports)17Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i nacinu rada školskih sports 
DOWNLOAD THIS FILE (pravilnik o nacinu provodenju aktivnosti u skolskim ustanovama na promicanju spo)18Pravilnik o načinu provođenja aktivnosti u školskim ustanovama na promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o odgoju osnovno i srednje.pdf)2Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
DOWNLOAD THIS FILE (HRVATSKI SABOR.pdf)3Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 86/2009.) 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o strukovnom obraz.pdf)11Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/2009.) 
DOWNLOAD THIS FILE (ZAKON O PREDsKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI.pdf)1Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi 
DOWNLOAD THIS FILE (Drz.pedag.stand.predskolskogO1.pdf)12Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/2008.) 
DOWNLOAD THIS FILE (Drzavni pedagoski standard1.pdf)13Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008.) 
DOWNLOAD THIS FILE (Drz.pedag.standard.srednje skole1.pdf)20Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008.) 
DOWNLOAD THIS FILE (Nacionalni program-besplatna srednja skola.pdf)21Nacionalni program mjera za uvođenje obveznoga srednjoškolskoga obrazovanja (NN 71/2007.) 
DOWNLOAD THIS FILE (Izmjene Zakona o udzbenicima1.pdf)22Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima u osnovnoj i srednjoj školi (NN 86/2009.) 
DOWNLOAD THIS FILE (Pedagoske mjereI.pdf)23Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka (96/2009.) 
DOWNLOAD THIS FILE (Pravilnik o izradi zavrsnog rada.pdf)24Pravilnik o izradbi i obrani završnoga rada (NN 118/2009.) 
DOWNLOAD THIS FILE (Pravilnik o polaganju drzavne mature.pdf)25Pravilnik o polaganju državne mature (NN 97/2008.) 
DOWNLOAD THIS FILE (Pravilnik obroju ucenikadoc.pdf)26Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 124/2009.) 
DOWNLOAD THIS FILE (Pravilnik o izvodjenju nast.u strukovnim skolama.pdf)27Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/2009.) 
DOWNLOAD THIS FILE (Pravilnik o sadrzaju i obliku svjedodzbi...NN 32.2010..pdf)28Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji (NN 32/2010.) 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o udzbenicima za osnovnu i srednju školu NN 27.2010.pdf)7Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (NN 27/2010.) 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje ...NN 24.2010..pdf)29Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (NN 24/2010.) 
 
Obitelj E-mail
Download privitaka
ATTACHMENTS TITLE
FILEDescriptioni
DOWNLOAD THIS FILE (Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na pomoc za opremu novorodjen)4Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta 
DOWNLOAD THIS FILE (Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta.)2Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta 
DOWNLOAD THIS FILE (Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na dopust  trudnice ili zene )3Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na dopust trudnice ili žene koja doji dijete 
 
Pravobranitelj za djecu E-mail

Download privitaka

ATTACHMENTS TITLE
FILEDescriptioni
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o pravobranitelju za djecu.pdf)1Zakon o pravobranitelju za djecu 
DOWNLOAD THIS FILE (Poslovnik pravobranitelja za djecu.pdf)2Poslovnik pravobranitelja za djecu 
 
Ustav E-mail
Download privitaka
ATTACHMENTS TITLE
FILEDescriptioni
DOWNLOAD THIS FILE (Ustav Republike Hrvatske.pdf)1Ustav Republike Hrvatske 
DOWNLOAD THIS FILE (Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina.pdf)2Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina