when-and-how.jpg
HrvatskiEnglish

the-rights-of-children-of-incarcerated-parents

 

CALENDAR 2016

kalendar2016naslovnica

pdfEXHIBITION

 

18.jpg

Children say

8.jpg

protectingthebestinterest2

blank.png

centar za sigurniji internet logo

ratifyOP3

Međunarodni dokumenti
Konvencije UN E-mail
Download privitaka
ATTACHMENTS TITLE
FILEDescriptioni
DOWNLOAD THIS FILE (Konvencija o pravima djeteta.pdf)1Konvencija o pravima djeteta 
DOWNLOAD THIS FILE (Poster UN Konvencija na jeziku bliskom djeci.pdf)2Poster UN Konvencija na jeziku bliskom djeci 
DOWNLOAD THIS FILE (Konvencija o najnizoj dobi za zaposljavanje.pdf)3Konvencija o najnižoj dobi za zapošljavanje 
DOWNLOAD THIS FILE (Konvencija o zabrani i trenutnim djelovanjima za ukidanje najgorih oblika djecje)4Konvencija o zabrani i trenutnim djelovanjima za ukidanje najgorih oblika dječjeg rada 
DOWNLOAD THIS FILE (Konvencija o gradjanskopravnim aspektima medjunarodne otmice djece.pdf)5Konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece 
DOWNLOAD THIS FILE (Konvencija o pravima osoba s invaliditetom.pdf)6Konvencija o pravima osoba s invaliditetom 
 
Fakultativni protokoli E-mail
Download privitaka
ATTACHMENTS TITLE
FILEDescriptioni
DOWNLOAD THIS FILE (Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta glede ukljucivanja djece u)1Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta glede uključivanja djece u oružane sukobe 
DOWNLOAD THIS FILE (Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, djecjoj p)2Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, dječjoj prostituciji 
DOWNLOAD THIS FILE (Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom.pdf)3Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom 
 
Konvencije VE E-mail
Download privitaka
ATTACHMENTS TITLE
FILEDescriptioni
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o potvrdjivanju Europske socijalne povelje.pdf)1Zakon o potvrđivanju Europske socijalne povelje 
DOWNLOAD THIS FILE (Objava o stupanju na snagu Europske socijalne povelje i dodatnog protokola Europ)2Objava o stupanju na snagu Europske socijalne povelje i dodatnog protokola Europskoj socijalnoj povelji 
DOWNLOAD THIS FILE (Konvencija o kontaktima s djecom.pdf)3Konvencija o kontaktima s djecom 
DOWNLOAD THIS FILE (Europska konvencija o naknadi stete zrtvama kaznenih djela nasilja.pdf)4Europska konvencija o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja 
DOWNLOAD THIS FILE (Zakon o potvrdjivanju Eur. konvencije o ostvarivanju djecjih prava.pdf)5Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava (Međunarodne novine 1/2010.) 
DOWNLOAD THIS FILE (Objava o stupanju na snagu EU Konvencije o ostvarivanju djecjih prava.pdf)6Objava o stupanju na snagu Europske konvencije o dječjim pravima (Međunarodne novine 3/2010.) 
DOWNLOAD THIS FILE (Konvencija o nadleznosti, mjerodavnom pravu...u odnosu na roditeljsku odgovornos)7Konvencija o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece (Međunarodne novine 5/2009 
DOWNLOAD THIS FILE (Objava o stupanju na snagu Konvencije o nadleznosti,mn-8.2009.pdf)8Objava o stupanju na snagu Konvencije o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece (Međunarodne novine 8/2009.) 
 
Izjave ENOC-a E-mail
Download privitaka
ATTACHMENTS TITLE
FILEDescriptioni
DOWNLOAD THIS FILE (ENOC Izjava o obvezama drzave za skrb o djeci bez pratnje.pdf)1ENOC Izjava o obvezama države za skrb o djeci bez pratnje 
DOWNLOAD THIS FILE (ENOC Izjava o djeci i mladima s teskocama u razvoju.pdf)2ENOC Izjava o djeci i mladima s teskoćama u razvoju