when-and-how.jpg
HrvatskiEnglish

the-rights-of-children-of-incarcerated-parents

 

CALENDAR 2016

kalendar2016naslovnica

pdfEXHIBITION

 

12.jpg

Children say

5.jpg

protectingthebestinterest2

blank.png

centar za sigurniji internet logo

ratifyOP3

Nacionalni planovi i strategije
Zdravstvo E-mail
Download privitaka
ATTACHMENTS TITLE
FILEDescriptioni
DOWNLOAD THIS FILE (Nacionalna strategija razvitka zdravstva 2006 - 2011.pdf)1Nacionalna strategija razvitka zdravstva 2006 - 2011 
DOWNLOAD THIS FILE (Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u RH za 2006 – 2012 go)2Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u RH za 2006 – 2012 godinu 
DOWNLOAD THIS FILE (Program zdravstvene zastite djece, higijene i pravilne prehrane djece u djecjim )3Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima 
 
Za djecu i mlade E-mail
Download privitaka
ATTACHMENTS TITLE
FILEDescriptioni
DOWNLOAD THIS FILE (Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece 2006 - 2012.pdf)1Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece 2006 - 2012. 
DOWNLOAD THIS FILE (Nacionalni program djelovanja za mlade.pdf)2Nacionalni program djelovanja za mlade 
DOWNLOAD THIS FILE (Operativni plan nacionalnog programa djelovanja za mlade od 2006 - 2007.pdf)3Operativni plan nacionalnog programa djelovanja za mlade od 2006 - 2007. 
DOWNLOAD THIS FILE (Nacionalni-program-za-mlade.pdf)4Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013. godine 
 
Zaštita od nasilja E-mail
Download privitaka
ATTACHMENTS TITLE
FILEDescriptioni
DOWNLOAD THIS FILE (Nacionalna strategija zastite od nasilja u obitelji od 2005 do 2007 godine.pdf)1Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji od 2005 do 2007 godine 
DOWNLOAD THIS FILE (Nacionalna strategija zastite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2008 do 2010)2Nacionalna strategija zastite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2008 do 2010. 
DOWNLOAD THIS FILE (Protokol o postupanju u slucaju nasilja u obitelji.pdf)3Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji 
DOWNLOAD THIS FILE (Program aktivnosti za sprjecavanje nasilja medju djecom i mladima.pdf)4Program aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima 
DOWNLOAD THIS FILE (Protokol o postupanju u slucaju nasilja medju djecom i mladima.pdf)5Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima 
DOWNLOAD THIS FILE (Nacionalni program za suzbijanje trgovanja djecom.pdf)6Nacionalni program za suzbijanje trgovanja djecom 
DOWNLOAD THIS FILE (Nacionalna strategija prevencije poremecaja u ponasanju 2009-2012.pdf)7Nacionalna strategija prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012. godine (NN 98/2009.) 
 
Djeca sa teškoćama u razvoju E-mail
Download privitaka
ATTACHMENTS TITLE
FILEDescriptioni
DOWNLOAD THIS FILE (Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom.pdf)1Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom 
DOWNLOAD THIS FILE (Nacionalna strategija izjednacavanja mogucnosti za osobe sa invaliditetom.pdf)2Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom 
DOWNLOAD THIS FILE (Nacionalna strategija jedinstvene politike za osobe sa invaliditetom.pdf)3Nacionalna strategija jedinstvene politike za osobe sa invaliditetom 
 
Razno E-mail
Download privitaka
ATTACHMENTS TITLE
FILEDescriptioni
DOWNLOAD THIS FILE (Nacionalni program za rome.pdf)1Nacionalni program za Rome 
DOWNLOAD THIS FILE (Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa.pdf)2Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa