when-and-how.jpg
HrvatskiEnglish

the-rights-of-children-of-incarcerated-parents

8.jpg

Children say

5.jpg

protectingthebestinterest2

blank.png

centar za sigurniji internet logo

ratifyOP3

Pravo na pristup informacijama Print E-mail
Friday, 31 January 2014 07:51

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13. i 85/15.). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, ograničenja prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Pravobranitelju za djecu:

-          na adresu: Pravobranitelj za djecu, Nikole Tesle 10, 10000 Zagreb;

-          na broj faksa: 01/ 4921-277;

-          elektroničkom poštom na:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  i  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

-          usmeno, utorkom i srijedom od 9.00-11.00 na adresi Pravobranitelj za djecu, Nikole Tesle 10, 10 000 Zagreb, o čemu se sastavlja službena bilješka.

Službenica za informiranje je Mirna Slaviček Pešut, dipl. iur., a zamjenica službenice za informiranje je Branka Reić Kukoč, dipl. iur.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe, međutim, korisniku prava na pristup informacijama naplatit će se naknada u visini stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem i dostavom tražene informacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15.).