HrvatskiEnglish
azanas
15.jpg

Djeca kažu

11.jpg

zastitanajboljeg

centar za sigurniji internet logo

ratifyOP3

Djeca i konfliktni razvodi
Detalji za Djeca i konfliktni razvodi
PropertyValue
NazivDjeca i konfliktni razvodi
OpisTekstovi obavljeni u ovom Zborniku predstavljaju zbirku priopćenja s održanih stručnih rasprava te priopćenja s Godišnje konferencije CRONSEE na kojoj su sudjelovali i pravobranitelji ili predstavnici ureda pravobranitelja, članovi Europske mreže pravobranitelja za djecu (ENOC), pozvani međunarodni i domaći stručnjaci. U tekstovima su izražena autonomna stajališta stručnjaka koji su u okviru svojih profesionalnih kompetencija i interesa angažirani u zaštiti djece i njihovih prava te promišljanju i predlaganju postupaka i pristupa koji bi pridonijeli postizanju veće razine zaštite djece i ostvarivanja njihovih prava. Odraz su različitih pristupa i stajališta stručnjaka iznesenih na više stručnih skupova, stoga njihova forma nije u potpunosti ujednačena.
Tippdf ( - : application/pdf)
Klikova21275 Klikova