HrvatskiEnglish
azanas


kalendar naslovna2017 IZLOŽBA

izlozba„POZNAJEM I POŠTUJEM DJEČJA PRAVA“

6.jpg

Djeca kažu

11.jpg

zastitanajboljeg

centar za sigurniji internet logo

ratifyOP3

Maja Gabelica Šupljika Ispis E-mail

MajajGS1Mr. sc. Maja Gabelica Šupljika zamjenica je pravobraniteljice za djecu i psihologinja po struci. Profesionalno  iskustvo stjecala je u institucijama odgoja i obrazovanja, zdravstva i visokog školstva te u Uredu pravobraniteljice za djecu, kao psiholog praktičar u području prava i zaštite djece, ranog razvoja, odgoja i obrazovanja, psihodijagnostike, savjetovanja, istraživanja i visokoškolske nastave. Niz godina je bila vanjski suradnik-predavač na Učiteljskom fakultetu u Petrinji i Zagrebu te na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Predavala  je na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima i javnim tribinama, autorica je tridesetak stručnih radova iz područja razvojne i socijalne psihologije, koautorica je više priručnika za roditelje i odgajatelje iz područja psihosocijalne pomoći djeci, suradnje s roditeljima, ranog odgoja i obrazovanja, dječjih prava te modela i koncepata zaštite djece.

Uža područja njezina interesa su: rani razvoj i ljudska prava djece predškolske dobi, prava djece čiji su roditelji u zatvoru, sportske i tjelesne aktivnosti u dječjoj dobi, slika i privatnost djece u medijima, međugeneracijski razvoj, zdravstvena prava, roditeljstvo te modeli i institucije za zaštitu i promicanje dječjih prava. Urednica je zbornika "Pozitivni sadržaji za djecu i o djeci" i zbornika "Prava djece čiji su roditelji u zatvoru", objavljenih u izdanju Ureda pravobraniteljice za djecu.

Članica je Hrvatske psihološke komore (HPK) i Europske mreže organizacija za djecu čiji su roditelji u zatvoru (EUROCHIPS - European Committee for Children of Imprisoned Parents).

Dobitnica je Državne nagrade "Ivan Filipović" za područje predškolskog odgoja i Psihologijske nagrade "Marko Marulić" za osobito vrijedan doprinos primijenjenoj psihologiji koju dodjeljuje Hrvatsko psihološko društvo.

Od 2006. do 2014. godine, tijekom osmogodišnjeg mandata, bila je zamjenica pravobraniteljice za djecu Mile Jelavić, a od 1. travnja 2014. zamjenica pravobraniteljice za djecu doc. dr. sc. Ivane Milas Klarić.  

Hrvatski sabor ju je 4. srpnja 2014., na prijedlog pravobraniteljice Ivane Milas Klarić, ponovno imenovao zamjenicom pravobraniteljice za djecu za sljedeće mandatno razdoblje.