ࡱ> GIF:4bjbj7<xxu8>$b'vvvvv>&@&@&@&@&@&@&$(S+Ld&]hhhd&vvl&h|vv>&h>&r #T $v7``#*&&0'n#,", $ $V,b$ Xd&d&'hhhh, :STAJALI`TE O SPRE AVANJU PU`ENJA, PIJENJA ALKOHOLA I UPORABE DROGE MEU MLADIMA (3. srpnja 2012.) Vrijeme akolskih praznika, proslava i putovanja je i meu mladima u Hrvatskoj vrlo esto obilje~eno pijenjem i puaenjem, kao i konzumiranjem droga. Ponekad je to praeno i nasilnim te drugim ka~njivim ili neprihvatljivim ponaaanjima mladih pod utjecajem alkohola ili droga. U spre avanju tih pojava nu~no je djelovati ne samo represijom, nego i edukacijom. Hrvatski zavod za javno zdravstvo predstavio je, u lipnju ove godine, rezultate europskog istra~ivanja o puaenju, pijenju alkohola, uporabi droga i rizi nim imbenicima meu u enicima (The European School survey Project on Alcohol and Other Drugs ESPAD2011), kao i trendove i promjene koje su se dogodile od 1995. Godine, od kada se istra~ivanje provodi. Sva su dosadaanja istra~ivanja pokazala da hrvatska djeca u dobi od 15 i 16 godina puae viae od svojih vranjaka u veini europskih zemalja, po emu je Hrvatska na treem mjestu (41% djece). Po konzumaciji alkohola hrvatski su u enici do 2003. godine zaostajali za europskim prosjekom, ali sada piju iznad prosjeka. Ispitivanje je pokazalo da je u zadnjih 12 mjeseci alkohol pilo njih 85%, a u zadnjih 30 dana 66%. Jedino su po uporabi psihoaktivnih droga hrvatski adolescenti bili ispod prosjeka. Stru njaci upozoravaju da na rano zapo injanje i u estalost konzumiranja sredstava ovisnosti zasigurno utje e i dostupnost cigareta, alkohola i droga, koju je stoga nu~no ograni iti, osobito kad je rije o djeci. Odgovornost za zlouporabu opojnih droga u Hrvatskoj propisana je va~eim Kaznenim zakonom, kao i Zakonom o suzbijanju zlouporabe droga. Zakon o trgovini, Zakon o ograni avanju uporabe duhanskih proizvoda te Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, zabranjuju ugostiteljskim objektima i drugim prodajnim mjestima prodaju, uslu~ivanje i omoguavanje konzumacije alkoholnih pia i prodaju duhanskih proizvoda maloljetnim osobama te propisuju obvezu isticanja oznake o toj zabrani. Zakon o prekraajima protiv javnog reda i mira predvia sankcioniranje pijan evanja i u~ivanja droga te davanja alkoholnih pia djeci. U nekim su gradovima donesene i odluke o zabrani konzumiranja, noaenja i posjedovanja alkohola na javnim povrainama. Ipak, unato propisanim zabranama, svjedoci smo da djeca i mladi kupuju cigarete i alkohol. Pravobraniteljica za djecu stoga je u viae navrata upozoravala da se jedino dosljednom primjenom propisa mo~e ograni iti dostupnost sredstava ovisnosti i zaatititi djecu od negativnih utjecaja na zdravlje i ponaaanje,* ` , (*^ drxz 02žڷŝ h*cho h*chd h*chGHh< h*ch<h*chl6 h*chl h*chs4 h*ch; h*chy h*chL|: h*chQoh*chy5 h*chb3 h*chDNh*ch<55 B$+J3L3N3R3T3X3Z3^3`3d3f3$a$gdl$a$gd%$a$gd2$a$gdGH$a$gd{gd=$a$gd<8HRTd@| l <Vjp&JLN"t"<###$$ž־־־䷯h<hb=5h<hDN5Uh<h/E5h<h%5h<hLX5 h*ch% h*choh*ch{40J5 h*ch h*chLX h*ch{4 h*chDN h*chd h*chGH h*chv6 kao i od iskoriatavanja od strane ugostitelja i trgovaca. U srpnju 2012. ponovno je uputila preporuku Dr~avnom inspektoratu i Ministarstvu unutarnjih poslova o potrebi sustavnog nadziranja provedbe tih propisa, kako bi se onemoguilo, odnosno sankcioniralo prodaju, uslu~ivanje i omoguavanje konzumiranja alkoholnih pia i prodaju duhanskih proizvoda maloljetnim osobama. Osim loaeg utjecaja na zdravlje mladog ovjeka, konzumiranje alkohola vezano i za pojavu poteakoa u akoli, naruaavanje obiteljskih odnosa i odnosa s vranjacima, poremeaje raspolo~enja, problema u ponaaanju te po injenja ka~njivih djela. Na~alost, roditelji nerijetko dopuataju ili ak poti u konzumaciju ovih proizvoda kod djece te, unato zakonskoj odredbi, dopuataju djeci mlaoj od aesnaest godina izlaske nakon 23 sata bez pratnje odrasle osobe od povjerenja. Mnogi odrasli ne uviaju koliko je alkohol atetan za djecu pa je, primjerice, jedan trener pivom nagradio djecu nakon uspjeanog sportskog natjecanja. Takoer je nedavna izlo~ba o pivu u jednom muzeju organizirana i reklamirana pod neprikladnim naslovom Idemo na pivo! . Podsjeamo i da su mnoga sportska natjecanja, posebice nogometna, povezana s konzumiranjem i u estalim reklamiranjem piva. U Nacionalnoj strategiji za spre avanje atetne uporabe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremeaja, za razdoblje od 2011.-2016. godine navodi se kako je potrebno usklaeno djelovanje svih relevantnih sudionika na nacionalnoj i lokalnim razinama, u inkovito upravljanje i odgovarajui anga~man svih sudionika, a klju na je aktivna suradnja sektora obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi te pravosua i unutarnjih poslova, civilnog druatva te gospodarskih subjekata koji sudjeluju proizvodnji i prometu alkoholom. Stoga isti emo kako je nu~no zajedni ko djelovanje obitelji i navedenih sektora i u stvaranju ~ivotnih navika djece i mladih, upoznavanju s u incima alkohola, duhana i droga na zdravlje i ponaaanje mladog ovjeka, kako bi mladi izgradili svoje stavove i moralne vrijednosti. Ali nu~no je i zajedni ko osvjeaivanje i edukacija odraslih, kako bismo, kao druatvo, preuzeli odgovornost za zdravlje djece i kako bismo te spoznaje i stavove mogli prenijeti mladima.   Zagreb, Teslina 10; tel. +385 1 4929-669; fax. +385 1 4921-277 www.dijete.hr; e-mail: info@dijete.hr $$$$%P%&&&' '&'.''()**+++,/////,0P0T0X1Z111f2h2j222222222@3F3H3J3L3N3P3T3V3Z3\3Ϲϲϲ֧֫ݙhcjhcU h*ch8 h*chh< h*ch h*chb=h*ch6 h*ch*c h*chK4N h*ch h*ch/ h*ch / h*chL|: h*chLX h*ch% h*ch/E7\3`3b3f3h3x333324446484:4 h*ch8hubhJhYhJCJaJ hYCJ h>QCJhYhJCJhFfhJ5OJQJ\^JjhcUhc f3h3324446484:4gd=$]^a$gdJ$]^a$gdJ$&dP]^a$gdJ5 01h:pJ. A!"#$%G ^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH@`@ ?bNormalCJ_HaJmHsHtH>A`> Zadani font odlomkaViV 0Obi na tablica4 l4a .k . 0 Bez popisa :: A Zaglavlje p#8 @8 APodno~je p#6U6 Hiperveza >*B*phN"N xTekst balon iaCJOJQJ^JaJ0W@10 =` Naglaaeno5\PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!r]@Otheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[xw;jf7q7J\ʯ AxgfwIFPA}H1^3tHA HwDI31МC`A]#Tv@=!<İT[ڸ3"Жe)Q!ol y\?Z]<z'Yٯ󼻵fKWtnu:f+25 1_66Y|slvހ,~u߿ZmxM:~ƽ9ۮ|g(Ȇ"1OԢ\=.@Md}H.Gb-\zc|9e! a f^=??|xGȡIXzg>2>ϫP>3u^|gO^|=o <*Ç4&$Gh`9Q #LI(q =9S̲8zt;G䞣 E+$DuŽUrpŤJv'N|{f݈8j1((B*K] .Xu0tɐlm2fpVe9tPU(?$quⵒfqy$JyϢD9\,AGm\nziÙ)D]|%lڟZ̦gl冹EPk 9> ljWY DK/7ebe _膖W`VcJD1#4b!:UJ0A?=y6ʷWg1K#[]y%[BTRlw~SL_)4)X t|zm{\CJ# w@],d_C֜a|jHP؏T$كdfl,YdTI]ZG䐰zoPnI dYB=!kk|l1Qn6MBŊ]|-_ƬF^ Mιڎ5gr3W8o1,Q =H zC}~h m /iG08ELum6:iO֚%tv1ZHggv|m"{DaidL`/Z_z 'LIL0zL@[t/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!r]@Otheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] < tw$\3:4f3:4x!,2$EITb/|:# AA@H 0( 0( B S ?  >*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName )@BYac !w x AA'.9:[1.VA66' BIԁU^U`OJPJQJ^Jo(-%^%`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoe^e`OJQJo(hH5^5`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH(^(`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHh^h`OJQJ^Jo(hHo8^8`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-a^a`OJQJ^Jo(hHo1 ^1 `OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHq^q`OJQJo(hHA^A`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo_ ^_ `OJQJo(hH/ ^/ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hHo^o`OJQJ^Jo(hHo?^?`OJQJo(hH'.66 BI:[1\eDld PK2D:u`jPKu`jd lA2?{%+* j:{TAcsA#u' /G 2x3s4{4A5P8=)9vQ:L|:b=gGGHK4NDN0&WLX&YEY%\.b?bubqd=e^hJiM8jQoo t}tv}.xZy\z*g`o=[)b3{Ff=6/:=<+q;~% F[ 1>QdIy.6 XK%/E3lxnl35R J $=RQ^*cc}Y2"8\u@P X "UnknownG* Times New Roman5Symbol3. * Arial5. *aTahoma?= * Courier New;WingdingsA BCambria Math"10c0cc ! !axr0d3qHP ?RQ2!xxyC:\Documents and Settings\Pravobranitelj - bck\Desktop\D P R predmeti\ZDRAVSTVENA ZA`TITA DJECE U DOMOVIMA\Memorandum.dotPravobranitelj Maja Flego  Oh+'0  @ L X dpxPravobraniteljMemorandum.dot Maja Flego2Microsoft Office Word@G@O`@p`@p`՜.+,0 hp DZZOMM!  NaslovTitle !"#$%&'()*+,-./012345789:;<=?@ABCDEHRoot Entry F`J1Table,WordDocument7<SummaryInformation(6DocumentSummaryInformation8>CompObj F0Dokument programa Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q