HrvatskiEnglish
azanas


kalendar naslovna2017 IZLOŽBA

izlozba„POZNAJEM I POŠTUJEM DJEČJA PRAVA“

18.jpg

Djeca kažu

1.jpg

zastitanajboljeg

centar za sigurniji internet logo

ratifyOP3

Baza podataka o počiniteljima spolnih delikata na štetu djece
Detalji za Baza podataka o počiniteljima spolnih delikata na štetu djece
PropertyValue
NazivBaza podataka o počiniteljima spolnih delikata na štetu djece
OpisRegistar počinitelja spolnog nasilja prema djeci, odnosno baza podataka o počiniteljima spolnih delikata čije su žrtve djeca, već je poznata u mnogim zakonodavstvima, na različite načine, od Sjedinjenih Američkih Država, gdje je posve javna i dostupna svakoj zainteresiranoj osobi, do, primjerice, Nizozemske, gdje je dostupna stručnoj javnosti. Konačno, nakon prihvaćanja Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od spolnog zlostavljanja i spolnog iskorištavanja, prikupljanje i čuvanje podataka o počiniteljima takvih delikata postalo je međunarodnopravni standard i obveza zemalja koje Konvenciju ratificiraju. Republika Hrvatska potpisnica je ove Konvencije te se nadamo da će ona uskoro biti i ratificirana, a time postati dijelom unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske.
Tippdf ( - : application/pdf)
Klikova8658 Klikova