HrvatskiEnglish
azanas


kalendar naslovna2017 IZLOŽBA

izlozba„POZNAJEM I POŠTUJEM DJEČJA PRAVA“

12.jpg

Djeca kažu

19.jpg

zastitanajboljeg

centar za sigurniji internet logo

ratifyOP3

Dijete u pravosudnom postupku – Primjena Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava
Detalji za Dijete u pravosudnom postupku – Primjena Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava
PropertyValue
NazivDijete u pravosudnom postupku – Primjena Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava
Opis Zbornik „Dijete u pravosudnom postupku – Primjena Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava“ objedinjuje priopćenja sa stručnih rasprava koje su tijekom 2012. godine organizirane u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, pod nazivom „Što za djecu znači Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava“ te sa stručne rasprave održane u Zagrebu pod nazivom „Zaštita djeteta svjedoka u postupcima policije te kaznenom i prekršajnom postupku“. U zborniku je na ukupno 200 stranica objavljeno 16 radova posvećenih različitim aspektima zaštite prava djeteta u pravosudnom sustavu, a potpisuje ih 18 autora. Autori su znanstvenici i stručnjaci sa sveučilišta, iz centara za socijalnu skrb, obiteljskih centara, policije, sudova i državnog odvjetništva te odvjetnici, psiholozi, socijalni radnici i drugi. Prvi dio zbornika odnosi se na zaštitu djeteta koje se pojavljuje pred sudom kao žrtva ili svjedok i kojem se mora jamčiti zaštita, u skladu s međunarodnim propisima te ovisno o djetetovoj dobi i njegovim razvojnim potrebama. Drugi dio zbornika govori o pravu djeteta na izražavanje mišljenja u postupcima u kojima se odlučuje o važnim aspektima njegovog života, kao što je, primjerice, izjašnjavanje s kojim roditeljem želi živjeti kad se roditelji razvode, odnosno pravo djeteta na posebnog zastupnika u takvome postupku.
Tippdf ( - : application/pdf)
Klikova7758 Klikova