HrvatskiEnglish
azanas


kalendar naslovna2017 IZLOŽBA

izlozba„POZNAJEM I POŠTUJEM DJEČJA PRAVA“

15.jpg

Djeca kažu

9.jpg

zastitanajboljeg

centar za sigurniji internet logo

ratifyOP3

Sastanak u Ravnateljstvu policije Ispis E-mail
Petak, 10. veljače 2017.

logoPolicija

Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić sastala se 10. veljače 2017. u Ravnateljstvu policije MUP-a RH s glavnim ravnateljem policije Markom Srdarevićem, kako bi zajedno razmotrili niz aktualnih tema u području zaštite prava i interesa djece te mogućnosti daljnje suradnje u vezi s time.


Na sastanku, uz pravobraniteljicu za djecu, sudjelovale i njezina zamjenica Maja Gabelica Šupljika te savjetnica Gordana Filipović. Razgovarali su o nastavku dosadašnje uspješne suradnje u nekim zajedničkim aktivnostima poput organizacije stručnih skupova i događanja, zajedničkog obilježavanja važnih datuma u vezi sa zaštitom djece te o osvješćivanju javnosti o dječjim pravima.
U razgovoru je naglašena važnost primjerenog postupanja policijskih službenika prilikom policijskih intervencija u kojima izravno ili neizravno sudjeluju djeca, o potrebi efikasne suradnje sa socijalnim službama, kvalitetne edukacije i profiliranja kadrova koji će biti senzibilizirani za uvažavanje i poštivanje prava djece. Bilo je riječi i o preventivnim akcijama usmjerenim na zaštitu djece u prometu i suzbijanje prosjačenja u prisutnosti djece.
Tema razgovora bila je i uloga policije u sprečavanju otmice djece koja se ostvaruje povećanom kontrolom prilikom prelaska državne granice.