Izbornik

Zagreb

ZAGREB

Adresa:
Teslina 10
10000 Zagreb

Telefon:
01/4929 669
Fax: 01/4921 277
E-mail: info@dijete.hr

Radno vrijeme Ureda pravobraniteljice za djecu
od ponedjeljka do petka od 8.00 do 16.00 sati.
Radno vrijeme za rad sa strankama putem telefona, svaki dan od ponedjeljka do četvrtka od 9.00 do 12.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za individualni rad sa strankama, a prema prethodnom dogovoru, svaki dan od ponedjeljka do četvrtka od 9.00 do 12.00 sati.