Analiza stanja prava romske djece

Analiza stanja prava romske djece

manjinePravobraniteljica za djecu organizirala je 20. prosinca 2013 sastanak s predstavnicima organizacija civilnoga društva koje rade s Romima ili za Rome, a čije se djelovanje dotiče i pitanja vezanih uz prava djece. Tema sastanka, održanog u Uredu pravobraniteljice u Zagrebu, bila je analiza stanja prava djece pripadnika romske nacionalne manjine u Hrvatskoj, a njegova svrha dobiti bolji uvid u ostvarivanje prava djece pripadnika romske nacionalne manjine, kao i identificirati prepreke koje onemogućuju ostvarivanje dječjih prava.

 

Na sastanku su pravobraniteljica Mila Jelavić i njezina savjetnica Ivona Salaj razgovarale sa svojim gostima o obrazovnim pravima djece koja su ključna za ostvarivanje mnogih drugih prava, obiteljskom okruženju romske djece te utjecaju obitelji i romske zajednice na razvoj i usmjeravanje djece. Također se raspravljalo o mogućim zaštitnim mjerama kojima bi se djecu moglo zaštiti od roditelja koji zanemaruju i krše roditeljske dužnosti. Raspravljalo se i o zdravstvenim pravima romske djece te (ne)dostupnosti zdravstvenih usluga, kao i o diskriminaciji i (ne)prihvaćanju Roma od strane većinske zajednice. Na sastanku je zaključeno da će Ured i ubuduće njegovati ovaj vid suradnje s romskim organizacijama civilnog društva jer su one najbolje upućene u slučajeve izravnih i neizravnih povreda prava romske djece, buduće da su im najbliže u svakodnevnom životu.