Brisel: Europski forum o pravima djece

Brisel: Europski forum o pravima djece

DjecamjehuriciSedmi europski forum o pravima djece održan je od 13. do 14. studenog 2012. u Briselu, a tema je bila “Podrška sustavu zaštite ljudskih prava kroz implementaciju EU Agende za prava djece”. Riječ je o godišnjoj konferenciji koju organizira Europska komisija, koja okuplja ključne sudionike u cilju razmjene ideja, pozitivne prakse i važnih dionica u pogledu dječjih prava.

Na Forumu je sudjelovalo oko 200 sudionika iz europskih institucija, država članica, ureda pravobranitelja, međunarodnih organizacija, ureda za pravosuđe, zaštitu i dobrobit djece, nevladinih udruga i znanstvenih krugova, a među njima i savjetnica pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske Danijela Žagar.

Informacije o ovom događanju dostupne su na linku: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/european-forum/seventh-meeting/index_en.htm