Budimpešta: Konferencija o interkulturalnom obrazovanju

Budimpešta: Konferencija o interkulturalnom obrazovanju

U glavnom gradu Mađarske, od 5. do 9. rujna 2016., u organizaciji Međunarodnog udruženja za interkulturalno obrazovanje (IAIE) i Instituta za interkulturalnu psihologiju i obrazovanje (IIPE), Eotvos Lorand Sveučilišta u Budimpešti, održana je međunarodna konferencija „Mobilnost, prijelazi, promjene interkulturalnog obrazovanja na raskrižju“ (Mobilities, Transitions, Transformations Intercultural Education at the Crossroads). Na konferenciji je, kao predstavnica institucije Pravobranitelja za djecu Republike Hrvatske, sudjelovala savjetnica Ana Babić, koja je održala izlaganje “Izazovi u ostvarivanju prava djece treće kulture u Hrvatskoj”.

Cilj konferencije bio je istražiti načine na koje društvene, kulturne i zemljopisne mobilnosti, prijelazi i promjene interpretiraju i konstruiraju teoriju i praksu interkulturalnog obrazovanja. Konferencija je bila namijenjena studentima, praktičarima i teoretičarima koji se bave interkulturalnim obrazovanjem.