Dan Konvencije o pravima djeteta i Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece

Dan Konvencije o pravima djeteta i Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece

Dan_Konv.PrevUoči Dana Konvencije o pravima djeteta 20. studenoga, u mnogim se gradovima organiziraju brojne aktivnosti i manifestacije koje su namijenjene djeci ili govore o djeci i njihovim pravima. Tim povodom pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić poziva sve odrasle i djecu da u školama, vrtićima, knjižnicama, klubovima i svim drugim mjestima gdje djeca provode vrijeme, na neki način istaknu važnost i značenje Konvencije o pravima djeteta.

 Poziva i sve institucije i predstavnike vlasti, od lokalne do nacionalne razine, da svatko u svome resoru i području učini sve što može kako bi se doista poštovala prava svakog djeteta. To se među ostalim, mjeri i odgovarajućim stavkama u državnom i lokalnim proračunima te je važno pratiti koliko se sredstava ulaže u podizanje kvalitete života djece, kroz odgoj i obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, kulturne i rekreacijske aktivnosti djece i slično. Poštovati prava djece znači i donijeti odluku da se na tim stavkama ne štedi.

 U obilježavanju Dana Konvencije o pravima djeteta aktivno će sudjelovati učenici koji su članovi Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu. Oni će sljedećih dana predstaviti svoj rad u vijećima učenika u 13 osnovnih i srednjih škola u Osijeku, Zagrebu, Rijeci, Kastvu, Šibeniku i Splitu. Poseban naglasak će pritom biti na pravu djece na izražavanje mišljenja i sudjelovanje u donošenju odluka koje ih se tiču.

 

 Podsjećamo da je 19. studenoga Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece te pravobraniteljica tom prilikom poziva da se još veći napori usmjere na djelotvorno sprečavanje zlostavljanja djece. To možemo i trebamo činiti kroz odgoj za nenasilje i nenasilno rješavanje sukoba na svim razinama obrazovnog sustava, kroz osnaživanje djeteta da zatraži pomoć kad god je u opasnosti ili je izloženo fizičkom, psihičkom ili seksualnom zlostavljanju, kroz otvaranje savjetovališta i centara za podršku i pomoć žrtvama nasilja. U povodu Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece, pravobraniteljica je pozvala na suradnju pojedine odgojne i učeničke domove i srednje škole, uz prijedlog da organiziraju iskustvene radionice kojima će osnažiti djecu za prijavljivanje svakog nasilja, kao i da trajno educiraju odrasle o zaštiti djece od zlostavljanja i o postupanju u kriznim situacijama. Kao poticaj dostavljeni su im plakati u povodu Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece, koje su prošle godine, upravo uz kampanju pravobraniteljice za djecu, dizajnirali učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu.

 

 Središnja aktivnost kojom će pravobraniteljica za djecu ove godine obilježiti Međunarodni dan Konvencije o pravima djeteta bit će predstavljanje zbornika „Dječja prava i slobodno vrijeme“ u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ u Šibeniku (Poljana 6), 22. studenoga 2010. u 11 sati. Zbornik objedinjuje stajališta stručnjaka, mišljenja djece i mladih, kao i preporuke pravobraniteljice za djecu, vezane uz ostvarivanje prava djeteta na slobodno vrijeme. U predstavljanju će sudjelovati neki od brojnih autora, među kojima i učenici iz Splita, Zadra i Preka. Bit će to prilika da i djeca iz Šibenika, učenici Osnovne škole Petra Krešimira IV., kažu što misle o poštovanju dječjih prava i kako bi željela provoditi slobodno vrijeme.