Djeca bez pratnje strani državljani u Hrvatskoj

Djeca bez pratnje strani državljani u Hrvatskoj

centar_za_nove_inicijative1_01U organizaciji UNHCR-a, Centra za nove inicijative i Ureda za ljudska prava Republike Hrvatske, u Zagrebu je 15. lipnja 2011. održan okrugli stol “Djeca bez pratnje strani državljani u Republici Hrvatskoj”. Tom je prilikom predstavljena istoimena studija, nastala na temelju istraživanja koje je provela nevladina organizacija Centar za nove inicijative, u suradnji s vanjskim konzultantima.

Autori studije ukazali su na nedovoljnu prepoznatost i istraženost fenomena “djece bez pratnje” kod nadležnih institucija, na brojne uočene probleme te na potrebu sustavnog pristupa njihovu rješavanju. U svojim preporukama istaknuli su potrebu donošenja Nacionalnog plana aktivnosti te uspostavljanja Nacionalnog referalnog sustava za praćenje ovog fenomena.  Uz predstavnike organizatora, okruglom stolu nazočili su predstavnici Delegacije EU u Hrvatskoj, UNICEF-a, UNDP-a, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, MUP-a,Crvenog križa, Prihvatne stanice Dugave, Centra za mirovne studije te centara za socijalnu skrb.

U raspravi koja je uslijedila sudjelovala je i savjetnica pravobraniteljice za djecu Gordana Filipović, koja je izvijestila o dosadašnjim višegodišnjim aktivnostima Ureda pravobraniteljice za djecu i preporukama u vezi sa zaštitom prava djece stranih državljana zatečenih u Hrvatskoj bez pratnje odraslih koji bi se skrbili o njima. Naglasila je da je posebni problem nedostatak jedinstvene evidencije i sustavnog praćenja djece bez pratnje kako bi im se pružila odgovarajuća pomoć sukladno Konvenciji o pravima djeteta.