Djeca iz DND Opatija u riječkom Uredu pravobraniteljice

Djeca iz DND Opatija u riječkom Uredu pravobraniteljice

djeca_RijekaU povodu Dana Konvencije o pravima djeteta i Svjetskog dana prevencije zlostavljanja  djece, regionalni Ured pravobraniteljice za djecu u Rijeci, 17. studenoga 2010. godine,  posjetila su djeca iz Dječjeg  foruma Društva “Naša djeca” Opatija, među kojima su i članovi Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije. Djecu su dopratile voditeljice Sanja Škorić i Ana Kola, a u Uredu su ih ugostile savjetnica pravobraniteljice Danijela Žagar i stručna suradnica Ana Albrecht.

One su im predstavile djelokrug i način rada pravobraniteljice za djecu, podsjećajući na važnost poznavanja i poštovanja Konvencije o pravima djeteta. A djeca su njima ispričala što su sve radila u Društvu “Naša djeca” u ovoj godini – ne samo kod kuće već i u inozemstvu. Ona su, naime u svibnju ove godine sudjelovala na Dječjem susretu posvećenom siromaštvu i socijalnoj isključenosti u organizaciji Eurochilda u Belgiji, a ovoga listopada bila su u Firenci, na Konferenciji Child in the City 2010., Europske mreže gradova prijatelja djece.

Predstavnice DND-a Opatija predstavile su svoje brojne aktivnosti, projekte i programe za djecu. Ova je udruga objavila više atraktivnih brošura za djecu, primjerice: Mali priručnik o dječjim pravima, Dječji putokazi liburnijskim krajem, ABC o gradu – Mali priručnik o lokalnoj zajednici, Opasnosti na internetu, Biti drugačiji – vodič za djecu s teškoćama u razvoju, Podrška učenicima s posebnim obrazovnim potrebama, Što smo sve saznali o igri i dječjim igračkama ili druga strana priče o dječjim igračkama, Učimo grad i Dječja putovnica Svijetom.

D. Žagar i A. Albrecht s djecom su porazgovarale i o tome kako ostvaruju svoje pravo na igru i kako provode slobodno vrijeme. Djeca su im rekla da u Opatiji nema ni kina ni kazališta, da ima čak 29 dječjih igrališta, ali da su ona često prazna i bez djece. No istaknula su da Grad Opatija organizira brojne aktivnosti za djecu pa i gostovanja kazališta.

Ovom susretu su prisustvovale i članice Mreže mladih savjetnika (MMS) pravobraniteljice za djecu Barbara Matajčić i Paola Herc, učenice OŠ „Srdoči“ iz Rijeke, koje su se također uključile u razgovor i kratko predstavile aktivnosti MMS-a.