Djeca korisnici socijalnih usluga i njihovo pravo na participaciju

U Zagrebu je 8. prosinca 2016., u organizaciji Udruženja Djeca prva u okviru projekta “Zaštita prava djece i mladih u sustavu socijalne skrbi”, održan Okrugli stol pod naslovom “Participacija djece korisnika socijalnih usluga”. Na skupu je bilo govora o problemima i izazovima vezanim za ostvarivanje prava djece na sudjelovanje u društvu u procesima donošenja odluka o pitanjima koja se odnose na djecu, a tom su prilikom prikazani i primjeri dobre prakse.

U raspravi je sudjelovala savjetnica pravobraniteljice za djecu Davorka Osmak Franjić, koja je istaknula ulogu i odgovornost odraslih u stvaranju pretpostavki za ostvarivanje prava djece na sudjelovanje, u skladu s preporukama Općeg komentara br. 12 (2009) Odbora za prava djeteta UN-a, o pravu djeteta na izražavanje mišljenja.