Djeca u osječkom uredu pravobraniteljice

Djeca u osječkom uredu pravobraniteljice

Osijek LadimirevciU sklopu obilježavanja Dječjeg tjedna, osječki ured pravobraniteljice za djecu 3. listopada 2012. posjetila su djeca iz SOS Dječjeg sela Ladimirevci, a 4. listopada učenici i nastavnice Centra za odgoj i obrazovanje Ivan Štark u Osijeku. Ugostili su ih savjetnici pravobraniteljice Sanja Vladović i Darko Laksar.

Grupu djece iz SOS Dječjeg sela činili su predstavnici III., IV., V., VI. i VII. razreda Osnovne škole Ladimirevci, a u njihovoj je pratnji bio socijalni radnik Zdravko Starčević. Djeci je prikazana prezentacija o dječjim pravima te se s njima poveo razgovor o tome koliko je važno da djeca upoznaju svoja prava. Prikazani su im i primjeri o tome kako prepoznati kada su njihova prava ugrožena i kako postupiti u takvim situacijama da bi zaštitili svoja prava. Tom prilikom djeca su pokazala poznavanje dječjih prava. I sama su navela neke primjere kršenja dječjih prava koje su uočila u svojoj okolini i rekla što su poduzela u suradnji s odraslim osobama od povjerenja kako bi spriječila daljnja kršenja prava djece. Također su razgledala prostorije ureda i upoznala se s načinom njegova rada. Savjetnici pravobraniteljice pozvali su ih da nastave slobodno izražavati svoje mišljenje u Parlamentu SOS Dječjeg sela, ali  i u školi, kao i da upućuju svoje prijedloge institucijama za rješavanje pitanja koja su im važna.

I predstavnici viših razreda Centra za odgoj i obrazovanje Ivan Štark u Osijeku rado su se odazvali pozivu da posjete osječki ured pravobraniteljice. Tom prilikom razgovarali su sa savjetnicima pravobraniteljice o svojem školovanju, o načinu kako provode slobodno vrijeme, o svojoj komunikaciji s odraslima, posebice s nastavnicima u svojoj školi, te o drugim aspektima svog života. Razgovaralo se i o dječjim pravima i njima poznatim situacijama u kojima se ona krše. Savjetnici su im prikazali prezentaciju o dječjim pravima i načinu rada ureda pravobraniteljice te ih poučili kome se mogu obratiti u slučaju kršenja njihovih prava. Djeca su savjetnike darivala prigodnim darovima koje su sama izradila u kreativnim radionicama, a dogovoreno je i njihovo ponovno druženje, koje će se sljedeći put upriličiti u prostorijama škole.