Dječja prava u globaliziranom svijetu

Od 7. do 19. rujna 2008. u Ghentu i Antwerpenu u Belgiji održan je međunarodni interdisciplinarni tečaj “Dječja prava u globaliziranom svijetu: od načela k praksi” (Children’s Rights in a Globalized World: From Principles to Practise).

Tečaj su zajednički organizirali Centar za dječja prava pri Sveučilištu u Ghentu i UNICEF-ova Katedra za prava djece na Sveučilištu u Antwerpenu. U radu tečaja sudjelovala je savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar.

Negativni aspekti globalizacije, od siromaštva, degradacije okoliša, dječjega rada i migracija, danas postaju sve veći izazov konceptu dječjih prava i traže kritički osvrt na dječja prava kao uporište za društvenu promjenu. Da bi se načela iz Konvencije o pravima djeteta pretočila u konkretnu praksu, nužan je multidisciplinarni pristup, kao kritičko promišljanje o dječjim pravima.

Predstavljene su implementacijske strategije i metodologije, a sadržaj tečaja odvijao se kroz šest široko postavljenih tematskih područja: obrazovanje, zdravlje, zaštita djeteta, siromaštvo, dječji rad i migracije. Kroz ova područja provlačile su se četiri teme: interdisciplinarnost, kulturna raznolikost, globalizacija i temeljne tenzije (između zaštite i autonomije te između participacije i najboljeg interesa djeteta).

Na tečaju su izlagali stručnjaci iz cijelog svijeta, održano je više od 30 predavanja, okruglih stolova i rasprava, a pratilo ga je 50 odabranih polaznika.