Edukacija o diskriminaciji u Maloj kući dječjih prava

Edukacija o diskriminaciji u Maloj kući dječjih prava

Za djelatnike Ureda pravobranitelja za djecu 15. veljače 2019. u Maloj kući dječjih prava održana je edukacija o diskriminaciji. Edukaciju su održale zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter te savjetnice iz Službe za suzbijanje diskriminacije. Na edukaciji su sudjelovale pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević, njezina zamjenica Maja Gabelica Šupljika i savjetnice pravobraniteljice.

Zamjenica pučke pravobraniteljice Šimonovć Einwalter i njezine suradnice predstavile su normativni okvir suzbijanja diskriminacije na međunarodnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te su izvijestile o radu Ureda pučke pravobraniteljice, kao središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije u Republici Hrvatskoj, kroz primjere pritužbi u vezi s diskriminacijom s kojima su se susretali.

Na inicijativu pravobraniteljice za djecu dogovoren je nastavak suradnje između dva pravobraniteljska ureda te ponovni susret s ciljem daljnjeg učenja o temi diskriminacije.