ENOC-ova godišnja konferencija: Procjena učinaka na prava djeteta

ENOC-ova godišnja konferencija: Procjena učinaka na prava djeteta

Godišnja konferencija Europske mreže pravobranitelja za djecu ENOC (European Network of Ombudspersons for Children – ENOC), održana je online 16. i 17. studenoga 2020., a njezina središnja tema bila je procjena učinaka na prava djeteta (Child Rights Impact Assessments – CRIA). Domaćin konferencije bio je Povjerenik za djecu i mlade u Škotskoj Bruce Adamson, koji je tom prilikom preuzeo predsjedavanje ENOC-om za sljedeću godinu.

Posebna je vrijednost ove konferencije to što su u njezinoj pripremi i aktivnostima sudjelovala djeca i mladi uključeni u ENYA projekt ENOC-a (European Network of Young Advisors). Mladi su također moderirali i vodili radionice i panele te su predstavili svoje preporuke o učincima procjene i evaluacije učinaka aktivnosti odraslih na živote djece, o participaciji djece u donošenju odluka, a predstavili su i svoje preporuke o zaštiti prava LGBTQ mladih kao i o uvođenju prava glasovanja za mlade od 16 godina.

Sudionicima konferencije na početku su se obratile posebna povjerenica glavnog tajnika UN-a za nasilje nad djecom Najat Maalla M’jid, regionalna direktorica UNICEF-a za Europu i Srednju Aziju i posebna koordinatorica za izbjeglice i migrante u Europi Afshan Khan, te supredsjedateljica intergrupe Europskog parlamenta za prava djeteta Saskia Bricmont, koje su naglasile posebne životne okolnosti u kojima odrastaju djeca u vrijeme pandemije COVID-19, koje se pokazalo i kao svojevrsni test sustava ljudskih prava. Problemi. Istaknuto je i da je tema ovogodišnje konferencije vrlo važna i da je došla u pravo vrijeme kako bi se mogle razmotriti posljedice i aktivnosti za ubuduće.

Na tematskom panelu o CRIA-i tj. o procjeni utjecaja na prava djeteta, sudjelovali su Kay Tisdall sa Sveučilišta u Edinburghu, Simon Hoffman sa Sveučilišta Swansea, Jana Hainsworth, generalna tajnica Eurochilda te Ceri Hunter iz Škotske vlade. Sjednicu su moderirali mladi savjetnici Povjerenika za djecu i mlade iz Škotske.

Raspravljalo se o načinu uključivanja sve djece čija su prava dovedena u pitanje i rizika da se isključe neke skupine djece. Sudionici panela izložili su primjere procjene učinaka na prava djeteta, naglašavajući da je potrebno uvjeriti vlade da se takva procjena provodi. Pritom se očekuje stručna ekspertiza te da CRIA-u trebaju provoditi službenici s odgovarajućim stručnim znanjem, uz odgovarajuću financijsku podršku, uključivanje djece te u pravom trenutku za takvu procjenu. Na panelu se raspravljalo o potrebi i obvezi provođenja CRIA i o tome tko bi ju trebao provoditi: primarno vladini službenici ili i neovisni stručnjaci.

Preporuke djece i mladih

Preporuke ENYE u vezi sa CRIA-om obuhvaćaju osam zaključaka: od toga da bi države trebale učiniti CRIA obvezatnom i širiti svijest o njezinoj važnosti, da CRIA treba biti temeljena na relevantnim podacima, uključujući informacije prilagođene djeci, da djeca i mladi moraju biti uključeni u CRIA, da moraju biti educirani o dječjim pravima i CRIA-i, da odrasli trebaju biti educirani o Konvenciji o pravima djeteta i CRIA-i, da trebaju poštovati stavove djece i biti otvoreni za mišljenja djece, da bi dječji ombudsmani trebali imati odlučujuću ulogu pri uvođenju CRIA-e i o potrebi postojanja posljedica za izostanak CRIA-e.

Posebno su naglasili u kojim područjima bi CRIA trebala biti provođena, naročito u pitanjima obrazovnog sustava, utjecaja COVID-19 i drugo. Naglašena je važnost postojanja informacija u obliku koji je prilagođen djeci.

Primjere iz prakse prikazali su predstavnici pravobraniteljskih institucija za djecu iz Švedske (Karin Sjomilla), Walesa (Sally Holland) i Belgije (Leen Ackaert, Flandrija). Razmotrili su se i primjeri CRIA-e neodgovarajuće kvalitete, problema vezanih za netransparentnost, analize utjecaja samo na neku skupinu djece, isključujući druge. Nasuprot tome, za vrijeme pandemije COVID-19 uočeni su dobri primjeri CRIA-e, čak i vezano za hitne intervencije.

Postavili smo pitanje o razlici između CRIA, procjene dobrobiti djeteta i procjene najboljeg interesa djeteta, te su izlagači u odgovoru na pitanje zaključili da, osim članka 3., članak 4. Konvencije o pravima djeteta govori o jednoj široj perspektivi i potrebi uzimanja u obzir mišljenja djeteta. Na kraju je zaključeno da nije bitno kako ćemo to zvati, no trebamo imati CRIA-u i stavove djece radi razumijevanja perspektive djeteta.

Na konferenciji su sudjelovale i aktivno se uključile u raspravu zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika i savjetnica Danijela Žagar.

Stajalište ENOC-a o procjeni učinaka na dječja prava objavljeno je na mrežnoj stranici ENOC-a i može se preuzeti ovdje.

 Godišnja opća skupština ENOC-a

U nastavku ovog online događanja, 17. i 18 studenoga održana je Godišnja opća skupština ENOC-a, na kojoj je sudjelovala pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević. Uz aktualnog predsjedavatelja ENOC-a škotskog Povjerenika za prava djeteta Brucea Adamsona, aktivnu ulogu u radu skupštine imala je prošlogodišnje predsjednica ENOC-a Koulla Yiasouma, Povjerenica za prava djece Sjeverne Irske.

Tijekom prvoga dana rada skupštine raspravljalo se o izmjenama Statuta ENOC-a koje je predložio Biro ENOC-a, primjerice o tome treba li glasanje na godišnjoj skupštini biti javno ili tajno, zatim trebaju li, u slučaju da pravobranitelji ne mogu osobno nazočiti skupštini, predstavnici pravobraniteljskih institucija koji ih zamjenjuju u takvim situacijama imati posebnu pisanu punomoć. Predloženo je  unošenje Preambule u statut. Ujedno je predstavljen novi logo (memorandum) ENOC-a. Dogovoreno je da će Biro ENOC-a, kao ovlašteno tijelo, nastaviti s radom na usuglašavanju i sumiranju svih mišljenja i sugestija kako bi se u što kraćem vremenu pripremio novi Statut.

Dana 18. studenog 2020., nakon sumiranja svih zaključaka dvodnevne Godišnje konferencije ENOC-a, službeno je otvorena Godišnja opća skupština ENOC-a. Tom je prilikom prošlogodišnja predsjednica ENOC-a Koulla Yiasouma predstavila je aktivnosti ENOC-a u protekloj godini, te je podnesen financijski izvještaj o radu ENOC-a.

Predstavljeni su i kandidati za novo vodstvo ENOC-a te je kao nova predsjednica Europske mreže pravobranitelja za djecu za 2021. godinu izabrana grčka pravobraniteljica Theoni Koufonikolako. Za nove članice Biroa ENOC-a izabrane su dječja pravobraniteljica države Jersey Deborah Mcmillan i islandska pravobraniteljica za djecu Salvor Nordal. (Foto: ENYA online forum; izvor: enoc.eu)