Europski projekt za zaštitu djece u sportu

Europski projekt za zaštitu djece u sportu

Na poziv Ministarstva turizma i sporta, Službe za međunarodnu suradnju, savjetnice pravobraniteljice za djecu Branka Reić Kukoč i Danijela Žagar sudjelovale su 2. srpnja 2021. na interaktivnom cjelodnevnom okruglom stolu u sklopu Projekta “Child Safeguarding in Sport (CSIS)“, koji je organiziralo Vijeće Europe. Riječ je o projektu čiji je cilj jačanja sposobnosti europskih zemalja da spriječe nasilje nad djecom i promoviraju njihovu dobrobit u sportu, razvijanjem učinkovitih politika koje uključuju zapošljavanje, obuku, opremanje i umrežavanje službenika za zaštitu djece.

U Hrvatskoj zasad nema takvih službenika koji bi radili posebno na zaštiti djece u sportu, ni u državnim tijelima, Hrvatskom olimpijskom odboru ili Nacionalnim sportskim udrugama, ni na županijskoj/regionalnoj i lokalnoj razini, kao ni u sportskim klubovima. Stoga će biti vrlo važna edukacija i imenovanje zaštitnika djece (the Child safeguarding officer) u relevantnim točkama u sportskom sustavu. Također, u Hrvatskoj ne postoje cjelovite specifične etičke smjernice ili kodeksi ponašanja za sport, ali postoje kodeksi u drugim područjima koji u određenim okolnostima mogu biti relevantni i primjenjivi za sportski sektor (npr. pravila za zaštitu djece Ureda pravobranitelja za djecu).

Na okruglom stolu bilo je oko 30 sudionika, među kojima su bili međunarodni i domaći stručnjaci: predstavnici Vijeća Europe te međunarodnih organizacija i sportskih udruženja, predstavnici Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog školskog sportskog saveza, Hrabrog telefona, pojedinih nacionalnih sportskih saveza i Ureda pravobraniteljice za djecu.

Raspravljalo se o mogućim opcijama i modelima uvođenja the Child safeguarding službenika. Sudionicima je predstavljen projekt i njegov dosadašnji tijek te rezultati istraživanja o stanju u Hrvatskoj. Predstavnica organizacije Safe Sport International Anne Tiivas govorila je o osnovi i načinu rada ovih službenika, a Helen McHugh iz organizacije Sport Ireland predstavila je sustav zaštite djece u sportu u Irskoj kao primjer dobre prakse. U manjim grupama raspravljalo se o mogućnostima i načinima uspostave zaštite djece u sportu na svim razinama, s obzirom na uočene specifičnosti organizacije sustava sporta u Hrvatskoj.

Savjetnice pravobraniteljice za djecu ukazale su na uočene slabosti u sustavu sporta u pogledu zaštite prava djece, te govorile o višegodišnjim naporima Ureda pravobraniteljice u uspostavi mehanizama zaštite djece, naročito od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja. Spomenule su Pravila za zaštitu djece Pravobranitelja za djecu te praksu u drugim državama u vezi sa zaštitom djece. Naglasile su kako je važno da informacije o sustavu zaštite djece u sportu budu dostupne svakom djetetu u svakom sportskom klubu. Navele su kako će se tim sustavom predvidjeti i definirati preventivne aktivnosti i način postupanja u slučaju sumnje da je došlo do povrede prava djeteta, te istaknule da se njime neće stvarati paralelni sustav zaštite jer u Hrvatskoj već postoje zakoni i protokoli i nadležna tijeka za postupanje u slučaju povreda djece, no trebat će nadopuniti Zakon o sportu i urediti to područje.