Godišnja konferencija o azilu, migracijama i bezdržavljanstvu

Godišnja konferencija o azilu, migracijama i bezdržavljanstvu

UNHCR2014Agencija Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), Ministarstvo unutarnjih poslova i Hrvatski Crveni križ zajednički su organizirali “Godišnju konferenciju o azilu, migracijama i bezdržavljanstvu” koja je održana 15. i 16. prosinca 2014., u Svetom Martinu na Muri. Cilj konferencije bio je izložiti dosadašnja postignuća na području zaštite tražitelja azila, azilanata, osoba pod supsidijarnom zaštitom, osoba bez državljanstva, odnosno neutvrđenog državljanstva, migranata i djece bez pratnje.

Na konferenciji je prisustvovalo 60 sudionika, predstavnika MUP-a, Ministarstva socijalne politike i mladih i Centara za socijalnu skrb Zagreb i Kutina, Ministarstva uprave, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ureda Vlade RH za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Hrvatskog Crvenog križa, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ureda pučke pravobraniteljice, Visokog upravnog suda, Pravosudne akademije, Grada Zagreba, Vijeća romske nacionalne manjine, kao i predstavnika organizacija civilnog društva i medija koji se bave pitanjima ljudskih prava i prava nacionalnih manjina: Informativno pravni centar Slavonski Brod, Hrvatski pravni centar, Centar za mirovne studije, Isusovačka služba za izbjeglice, Pravna klinika te odvjetnički uredi.

Organizatori su naglasili da su tijekom 2014. godine sve institucije i organizacije  ostvarile zajednički veliki napredak, a konferencija je pružila mogućnost da se razmijene iskustva i novosti u zakonodavnom okviru i njegovoj praktičnoj primjeni te da se utvrde preostali izazovi i ciljevi rada u sljedećoj godini i ubuduće. U vezi s time, naglašeno je kako je potrebno jačati suradnju i partnerstvo između svih važnih dionika, uključujući medije i cjelokupno društvo.

Sudionici konferencije osvrnuli su se na utjecaj koji je na područje azila i migracija imao ulazak Republike Hrvatske u članstvo Europske unije te su izložili ideje i prijedloge za unapređivanje sustava skrbi i zaštite tražitelja azila, azilanata, osoba pod supsidijarnom zaštitom, osoba neutvrđenog državljanstva, migranata i djece bez pratnje. Hrvatski Crveni križ prezentirao je svoj rad u prihvatilištima za tražitelje azila te rad na pružanju podrške tijekom integracije i socijalnog uključivanja osoba pod međunarodnom zaštitom.

Iz Ureda pravobraniteljice za djecu u radu konferencije sudjelovala je savjetnica Gordana  Filipović. (Foto: www.hck.hr)