Godišnja konferencija europskih pravobranitelja za djecu održana u Belfastu

Godišnja konferencija europskih pravobranitelja za djecu održana u Belfastu

U Belfastu, u Sjevernoj Irskoj, 25. i 26. rujna 2019. održana je 23. godišnja konferencija Europske mreže pravobranitelja za djecu ENOC (European Network of Ombudspersons for Children), koja je bila posvećena zaštiti i promicanju prava djece u digitalnom okruženju. Konferencija pod naslovom Offline/Online: Dječji svijet (Offline/Online: A Child’s World) okupila je niz stručnjaka za dječja i ljudska prava. Osim pravobranitelja iz tridesetak zemalja, među kojima je bila i pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević, bili su tu i stručnjaci iz Vijeća Europe i Europske komisije, sveučilišni profesori, znanstvenici, predstavnici institucija i nevladinih organizacija za zaštitu djece. Važnu ulogu u ENOC-ovoj konferenciji imala su djeca i mladi iz Europske mreže mladih savjetnika ENYA (ENOC’s Network of Young Advisors), ukupno njih 18, koji su aktivno sudjelovali u svim zbivanjima te u više navrata iznosili svoja viđenja i davali preporuke. Konferencijom je predsjedala pravobraniteljica za djecu Sjeverne Irske Koulla Yiasouma.

Na samom početku skupa o svojem viđenju dječjih prava offline i online govorila su djeca s teškoćama u razvoju koja su sudjelovala u participacijskom sveučilišnom projektu koji vodi Queen’s University u Belfastu.

Pristup pravima – zaštita – participacija – bio je glavni okvir kroz koji je razmatrana središnja tema skupa – ostvarivanje dječjih prava u digitalnom svijetu. Isticano je kako djecu treba zaštititi na internetu, a ne od interneta. Digitalno okruženje je na dosad neviđen način obogatilo mogućnosti za dječje učenje i igru, komunikaciju i povezivanje s vršnjacima te drugim osobama koje su im važne. Odgovornost je odraslih  osigurati djeci siguran pristup digitalnim uređajima i uslugama kako bi svako dijete moglo ostvariti svoja prava i koristiti se mogućnostima koje digitalno okruženje pruža djeci. Dužnost je odraslih maksimizirati mogućnosti i istodobno minimizirati rizike za djecu, isticano je na skupu.

To uključuje o obvezivanje davatelja internetskih usluga da s djecom komuniciraju na način prilagođen njihovoj dobi, da koriste dizajn primjeren djeci, da štite djecu i pridržavajući se određenog kodeksa ponašanja, a i tako da razvijaju mehanizme kojima će se djeca moći brzo i učinkovito zaštititi od ugroza kao što su cyberbullying, izlaganje štetnim sadržajima, povreda privatnosti i drugo.

Osim u plenarnim izlaganjima, rad konferencije odvijao se i u četiri radionice, čije teme ukazuju na ključne aktivnosti i zadaće odraslih u zaštiti prava djece u digitalnom svijetu: 1. podrška roditeljima za kvalitetno digitalno roditeljstvo; 2. uloga obrazovnoga sustava u razvoju digitalnih kompetencija djece i zaštiti od cyberbullyinga; 3. regulacija i propisi za zaštitu djece u digitalnom svijetu; i 4. nacionalne strategije online sigurnosti djece.

Veliku pozornost privuklo je izlaganje o utjecaju mobilnih uređaja i radiovalova na zdravlje djece, mladih i trudnica, koje je održala neuroznanstvenica i istraživačica dr. Sarah Starkey, upozorivši da istraživanja pokazuju ti uređaji utječu na ponašanje stanica, rad mozga, na reproduktivne organe i drugo i da te informacije zasad nisu u dovoljnoj mjeri dostupne djeci, a ni njihovim roditeljima.

Polazeći od Smjernica Vijeća Europe o ostvarivanju i zaštiti prava djece u digitalnom okruženju, donesenim prošle godine, ENOC je donio svoje Stajalište o pravima djece u digitalnom okruženju. U njemu ističe zadatke i odgovornosti vlada, stručnjaka, poslovnog sektora te ostalih odraslih, a ujedno poziva na međuresornu, ali i na međunarodnu suradnju u strateškom pristupu ostvarivanju prava djece na internetu.

Svoje preporuke donio je i panel mladih ENYA, ističući da želi u školi dobiti znanje za sigurno korištenje interneta, ali i podršku i zaštitu od kršenja njihovih prava u online svijetu.

Također je donesen ENOC-ov dokument koji poziva na dokidanje detencije djece u statusu imigranata.

Godišnja konferencija bila je i prilika za predstavljanje rada pravobraniteljskih institucija u protekloj godini. Pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević tom je prilikom istaknula napredak koji je u Hrvatskoj postignut u poboljšanju propisa u dijelu koji se odnosi na zaštitu djece od seksualnog nasilja i iskorištavanja, čemu su pridonijele inicijative njezinoga ureda. Također je istaknula istraživanje o participaciji djece u školi, čiji se rezultati ove godine predstavljaju učenicima i nastavnicima te drugim stručnjacima u raznim krajevima Hrvatske. Time Ured pravobraniteljice za djecu nastoji potaknuti dijalog s djecom i stručnjacima o jačanju mogućnosti za kvalitetno i svrhovito sudjelovanje djece u donošenju odluka u školi.

Po završetku konferencije, 27. rujna, održana je opća skupština ENOC-a na kojoj su razmotrena organizacijska pitanja, planirane buduće aktivnosti i druge aktualnosti te su izabrani novi članovi ENOC-ovog ureda.

Valja istaknuti da su na konferenciji prikazane aktivnosti tijela s kojima ENOC tijesno surađuje kad je riječ o pravima djece, kao što su Europska komisija, Vijeće Europe i Europski parlament. U vezi s time je uoči konferencije, 24. rujna, održan seminar za dječje pravobranitelje o primjeni europskih mehanizama za zaštitu prava djece i ljudskih prava, kao što je Europska socijalna povelja, zatim Lanzarote odbor koji okuplja članice Konvencije o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, te GRETA koja se bavi zaštitom od trgovanja ljudima. Seminar je vodila koordinatorica Vijeća Europe za prava djeteta Regina Jensdottir sa suradnicama.