Inicijativa pravobraniteljice: Izmjenom Kaznenoga zakona do bolje zaštite djece od seksualnog nasilja

dijete seksualnonasiljePotkraj kolovoza 2017. pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić uputila je Ministarstvu pravosuđa RH inicijativu za izmjenu Kaznenoga zakona s ciljem pooštravanja sankcija za počinjenje seksualnih delikata nad djecom i preporuku za poboljšanje zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja. Povod za to su relativno blage sankcije koje se u Hrvatskoj izriču za počinjenje seksualnih delikata na štetu djece te neusklađenost domaćih propisa i prakse s Konvencijom Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja te s EU Direktivom o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije. Slučajevi u kojima je počiniteljima seksualnih delikata nad djecom kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro, o čemu su nedavno izvijestili mnogi mediji, nedvojbeno upućuju na propuste u sadašnjoj pravnoj regulativi.

Stav je pravobraniteljice za djecu da se počinitelji seksualnog nasilja nad djecom trebaju najstrože kažnjavati, odnosno da im se trebaju izricati najteže zakonom predviđene kazne za takva nedjela. Strogo kažnjavanje je i oblik generalne prevencije, jer se na taj način šalje nedvosmislena poruka potencijalnim počiniteljima o tome što ih čeka ako počine takvo kazneno djelo.
Stoga je pravobraniteljica predložila ministru pravosuđa izmjenu Kaznenog zakona kako bi se sankcije za počinjenje seksualnog delikta na štetu djeteta (svake osobe mlađe od 18 godina) pooštrile sukladno odredbama EU Direktive te kako bi se onemogućilo da se zatvorska kazna za ta kaznena djela zamijeni radom za opće dobro. Predložila je i da se izmjenama Kaznenog zakona propiše da se uz osudu za spolni delikt na štetu djeteta obvezno izriče i mjera zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora te sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti ili djelatnosti koje uključuju kontakte djecom.
Usto je preporučila da Ministarstvo pravosuđa žurno osigura obveznu edukaciju svih sudaca koji donose odluke o kažnjavanju počinitelja seksualnog nasilja nad djecom, kako bi se upoznali sa svim pojavnim oblicima seksualnog zlostavljanja djeteta i posljedicama koje seksualni delikti mogu uzrokovati djeci te sukladno tome o nužnosti primjerenoga kažnjavanja počinitelja. Takvom obaveznom edukacijom ujednačila bi se sudska praksa i onemogućilo donošenja presuda u kojima se interesi počinitelja stavljaju ispred interesa djece žrtava. Edukacija mora obuhvaćati i važnost izricanja sigurnosnih mjera zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti u kojima se dolazi u redoviti kontakt s djecom, kao i mjere zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora kako bi se omogućilo praćenje i nadzor počinitelja seksualnih delikata nad djecom.
Cijeli tekst preporuke pročitajte ovdje.