Integrirani dan u OŠ Ljudevita Gaja u Osijeku

Integrirani dan u OŠ Ljudevita Gaja u Osijeku

Već devetu godinu zaredom, u povodu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, 2. prosinca 2016. u Osnovnoj školi Ljudevita Gaja u Osijeku održan je integrirani dan “Pokušaj hodati u mojim cipelama”. Tijekom cijeloga dana učenici su sudjelovali u 16 zanimljivih radionica u kojima su se na izravan i neizravan način promicala dječja prava, prava osoba s invaliditetom, pravo na različitost i tolerancija.

Radionice su održali djelatnici škole i gosti iz drugih institucija i organizacija. Na kraju dana učenici su u plenarnim izlaganjima predočili što su novoga saznali i naučili u radionicama.

Savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović za učenike 8. razreda održala je radionicu i prezentaciju “Što su to dječja prava”, u kojima je djecu na interaktivan način upoznala s dječjim pravima koja proizlaze iz potreba, s Konvencijom o pravima djeteta, s djelovanjem pravobraniteljice za djecu i njezine Mreže mladih savjetnika.

Učenici su se aktivno uključivali u razgovor tijekom radionice i izlaganja te su iskazivali svoja stajališta o ostvarivanju ili kršenju dječjih prava u svakodnevnom životu. (Foto:ljudevitgaj.hr)